VÝSTAVA – „Fotografia matemática“

Ondřej Ševčík Projekty a aktivity

V samotném, závěru školního roku se uskutečnilo vyhlášení vítězů fotografické soutěže španělštinářů našeho gymnázia. Studenti měli za úkol zachytit matematické náměty tak, jak nás obklopují každý den a zadaného úkolu se zhostili s obrovskou dávkou kreativity, profesionality a lehkosti. Posoudit můžete v mezaninu mezi 3. a 4. patrem. Výstava je opravdu velmi povedená a pokud jí někdo nestihl objevit, bude …

Modernizace multimediálního centra

Ondřej Ševčík Projekty a aktivity

Modernizace multimediálního centra Od 1. 6. 2018 – 30. 11. 2018 je naše instituce realizátorem projektu „Modernizace multimediálního centra“ s registračním číslem CZ.02.3.67/0.0/0.0/16_036/0000523, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt řeší nevyhovující vzdělávací prostory pro výuku odborných předmětů pro přípravu studentů. V rámci projektu tak dojde k zasíťování školy a zároveň modernizaci specializované multimediální učebny. Celková výše podpory činí 2.454.257,48,- Kč.

gulz logo

Vzdělávání na GULZu II.

gymnazium_u_libenskeho_zamku Projekty a aktivity

Od 1.1.2020 – 31.12.2021 je naše instituce realizátorem projektu „Vzdělávání na GULZu II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0016654, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podporu extrakurikulárních i rozvojových aktivit a aktivit rozvíjející ICT. Celková výše podpory činí 1 370 049,- Kč.

gulz logo

KA1 – Zlepši sám sebe

gymnazium_u_libenskeho_zamku Projekty a aktivity

Od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2019 se pedagogové Gymnázia, Praha 8, U Libeňského zámku 1 vzdělávají v rámci projektu „Zlepši sám sebe“ financovaného z Klíčové akce 1 programu Erasmus+. Čtyři vyučující absolvují jazykový kurz anglického jazyka (na Maltě a ve Velké Británii) a dva vyučující stínují na zahraniční škole (Slovensko, Maďarsko).

gulz logo

Projekt Dánsko

gymnazium_u_libenskeho_zamku Projekty a aktivity

Začátkem dubna se šestice vybraných studentek našeho gymnázia zúčastnila studijního pobytu v Dánsku, konkrétně v Kodani. Hlavním smyslem celého projektu Erasmus+ byla spolupráce studentů z různých koutů Evropy (Dánsko, Litva, Česká republika a Slovenská republika), zlepšení komunikačních schopností studentů a poznání nových kultur, zvyklostí a tradic. Tématem celého týdne byla éra Vikingů, typická pro severské země – absolvovali jsme několik …

gulz logo

Projekt Litva

gymnazium_u_libenskeho_zamku Projekty a aktivity

V rámci projektu Erasmus+ se šest studentů a 3 kantoři společně se školami z Dánska a Slovenska zúčastnili vzdělávacího pobytu v Litvě. Do druhého největšího města Kaunasu jsme se dopravili letadlem z Prahy s přestupem ve Varšavě. Na letiště už na nás čekali skvěle naladěné rodiny, u kterých jsme byli ubytováni, učitelé zamířili do luxusního IBIS hotelu. Celý týden jsme měli …