Naši studenti a absolventi

Image
Adéla Weissová
Fyzioterapeut v soukromém rehabilitačním centru: Orto-Reha s.r.o.
Na léta na Gulzu vzpomínám moc ráda, našla jsem tam spoustu přátel, s kterými doteď udržuji kontakt. Všeobecný přehled, který jsem získala na Gulzu mi pomohl při přijímacím řízení i během studia na VŠ.

Image
Daniel Ryjant
Student oboru Provoz a ekonomika na ČZU PEF
GULZ jsem si vybral především pro jeho výbornou dopravní dostupnost a situování v klidném a bezpečném prostředí. Studium na mě působilo přátelskou atmostérou a bez pochyb probudí v jedinci sociální cítění, osobní názor, ale třeba i dnes velmi skloňovaný time management. Léta strávená na GULZu mi dala nespočet krásných vzpomínek a skvělé přátele.

Image
Lenka Barešová
Studentka oboru Specializace v pedagogice na Univerzitě Karlově PF

Na toto gymnázium jsem šla na doporučení mé kamarádky, která tu již studovala. Kromě získaných znalostí jsem zde také potkala pár lidí, kteří jsou v mém životě doposud a které mohu označit za přátele na celý život. Také jsem velice oceňovala, že jsme si později mohli vybrat z velkého množství seminářů ty, které nás zajímaly a které nám prohlubovaly znalosti z našich maturitních předmětů.

Také jsem se tu během těch 4 let setkala s pár profesory, kteří mi do života dali mnohem více než jen znalosti z jejich vyučovaného předmětu. Pár z nich se pro mě stalo jakýmsi vzorem nejen učitele, ale hlavně člověka.

Image
Tereza Sedláková
Studentka Vysoké školy ekonomické v Praze, fakulta mezinárodních vztahů, obor mezinárodní obchod

GULZ jsem si vybrala pro jeho blízkou dostupnost od mého bydliště, dobré recenze a na základě doporučení mého bratra, který na tomto gymnáziu studoval přede mnou. Našla jsem zde skvělé kamarády, získala všeobecný přehled a naučila se samostatnosti a píli. Dodnes jsem vděčná za úžasné profesory a profesorky, zvláště za ty, které jsme měli na jazyky.

Školou nabízené povinné volitelné semináře mi i v dnešní době v mnoha ohledech pomáhají při studiu na vysoké škole. V zájmových kroužcích, které GULZ nabízí, jsem poznala velké množství lidí z různých ročníků a naučila se i jiné dovednosti než jen učební látku.


Image
Ornela Procházková
Studentka oboru Provoz a ekonomika – ČZU v Praze

Gymnázium U Libeňského zámku je výborná volba pro každého. Vybrala jsem si tuto školu právě pro její všeobecné zaměření. Pro milovníky cizích jazyků nabízí přípravu na složení mezinárodně uznávaných zkoušek, které jsou velice důležité pro budoucí studijní i pracovní příležitosti. Od 3. ročníku je možnost specializovat se v rámci volitelných předmětů na zaměření, které je studentovi nejbližší. Škola se také účastní mnoha soutěží a akcí, jako je například zeměpisná soutěž EUROREBUS, předmětové olympiády, charitativní akce nebo diskuze s odborníky z různých oborů. Studenti se mohou také přihlásit do volnočasových kroužků, které jsou na vysoké úrovni a rozvíjí tak jejich talent. Jedná se například o dramatický kroužek a pěvecký sbor.

Studenti 1. ročníků vyjíždí v zimě na lyžařský kurz a pro studenty 3. ročníků je připraven sportovní kurz, který se koná ke konci školního roku.

Gymnázium se nachází v krásné a klidné lokalitě s výbornou dopravní dostupností pro studenty pražské i mimopražské.


Image
Natálie Hollerová

Studentka GULZ
4. ročník

Za tři roky studia na Gymnáziu U Libeňského zámku se cítím nejen připravena vykročit do světa vysokých škol, ale také jsem vděčná za všechny životní zkušenosti, co jsem zde získala.
Image
Petr Polednik

ExxonMobil na pozici First Line Supervisor,
Absolvent VŠE, obor Mezinárodní obchod

Když jsem se před ukončením základní školy rozhlížel po gymnáziu, dostal jsem od své třídní doporučení na GULZ, v té době to byla jedna z nejlepších škol v Praze. Na detaily ve škole si již nevzpomínám, ale rozhodně mohu říct, že mi gymnázium poskytlo kvalitní všeobecné vzdělání s jazykovým i IT zaměřením.

Škola vždy dbala na kvalifikované profesory s bohatými zkušenostmi jak v jejich oborech, tak v oblasti vzdělávání. S čistým svědomím mohu říct, že mi GULZ poskytl dobrou přípravu na budoucnost v rámci navazujícího studia i obecně do života.


Image
Ondřej Pavelka
Student oboru Dějepis a německý jazyk se zaměřením na vzdělávání, Pedagogická fakulta, UK 2. ročník
Z gymnázia jsem si odnesl výborné jazykové znalosti, kamarádské vztahy, které udržujeme i po ukončení 4. ročníku a zalíbení v poezii díky skvělým hodinám českého jazyka.