Projekt Moje kariéra

Ondřej ŠevčíkProjekty a aktivity

Název projektu:     iKAP II – Inovace ve vzdělávání

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106

Název partnera: Gymnázium U Libeňského zámku 1, Praha 8

KA 06: Podpora odborných škol v oblasti kariérového poradenství, podnikavosti a polytechniky

V rámci projektu škola realizuje projekt Moje kariéra.

Projekt je určen pro studenty druhých a třetích ročníků. V rámci aktivit se věnujeme rozvoji praktických dovedností v oblasti kariérového růstu, které by měly žákům pomoci při jejich volbě další vzdělávací a profesní dráhy a při budování jejich profesní kariéry.

Realizátory projektu jsou Mgr. Miroslav Vosmik (kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu) a Mgr. Martin Čermák (kariérový poradce školy)