Modernizace odborné učebny fyziky

Ondřej ŠevčíkProjekty a aktivity

Od 1. 5. 2022 – 31. 5. 2023 je naše instituce realizátorem projektu „Modernizace odborné učebny fyziky“ s registračním číslem CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002211, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt spočívá v modernizaci a rekonstrukci učebny fyziky tak, aby odpovídala požadavkům dnešní doby.  Odborná učebna bude sloužit pro rozvoj klíčových kompetencí přírodovědného vzdělávání s podporou klíčových kompetencí na práci s digitálními technologiemi. Celková výše podpory činí 1 999 999,12,- Kč.