VZDĚLÁVÁNÍ NA GULZU III.

Ondřej ŠevčíkProjekty a aktivity

Od 1.1.2023 – 31.12.2025 realizujeme projekt „Vzdělávání na GULZu III“ s registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_003/0003857, který je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, personální podporu školního asistenta a školního psychologa.

Celková výše podpory činí 2 239 985,- Kč.