Organizace školního roku
Termíny maturitních zkoušek 2021 budou upraveny v souladu s novými pokyny MŠMT ČR.

Datum
Událost
1. září 2020
Zahájení školního roku – 9.00 – nádvoří školy
1. září 2020
Třídní schůzky SRPŠ pouze 1. ročník – od 17.00 hodin v kmenových učebnách
4. září 2020
Burza učebnic na nádvoří školy 7.30 – 12.00
4. září 2020
Ústní část maturitní zkoušky  (společná i profilová část) – podzimní termín
7. - 8. září 2020
Adaptační pobyt – třída 1.A
8.- 9. září 2020
Adaptační pobyt – třída 1.D
9. -10. září 2020
Adaptační pobyt – třída 1.C
10.-11. září 2020
Adaptační pobyt – třída 1.B
16. září 2020
Třídní schůzky SRPŠ pro 2.–4. ročník – od 18.00 v kmenových učebnách
28. září 2020
Státní svátek
28. října 2020
Státní svátek
29. a 30. října 2020
Podzimní prázdniny
11. listopadu 2020
Třídní schůzky SRPŠ – od 18.00 hodin v kmenových učebnách
16. listopadu 2020
Ředitelské volno
17. listopadu 2020
Den boje za svobodu a demokracii
18. listopadu 2020
Den otevřených dveří – pouze online – od 16.00 do 18.00
26. – 28. listopadu 2020
Schola Pragensis – pouze online
1. prosince 2020
Přihlášky k maturitě pro jarní termín 2021 – nejzazší termín pro podání
2. prosince 2020
Vánoční koncert v kostele sv. Barbory v Lužné u Rakovníka – nekoná se
3. prosince 2020
Den otevřených dveří – pouze online – od 16.00 do 18.00

19. prosince 2020 – 3. ledna 2021

Vánoční prázdniny

21. prosince 2020
Vánoční koncert v kostele sv. Vojtěcha v Libni – nekoná se
4. ledna 2021
Nástup do školy po vánočních prázdninách
16. – 23. ledna 2021
Lyžařský kurz pro první ročník – 2 třídy – nekoná se
23. ledna – 30. ledna 2021
Lyžařský kurz pro první ročník – 2 třídy – nekoná se
29. ledna 2021
Vydání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí
30. ledna 2021
Pololetní prázdniny
2. února 2021
Den otevřených dveří – od 16.00 do 18.00
1. března 2021
Uzávěrka přijímání přihlášek ke studiu v 1. ročníku pro školní rok 2021 – 2022
1. – 7. března 2021
Jarní prázdniny
17. března 2021
Třídní schůzky SRPŠ – od 18.00 hodin – pouze 4. ročník
1. a 2. dubna 2021
Velikonoční prázdniny
5. dubna 2021
Velikonoční pondělí
14. dubna 2021
Třídní schůzky SRPŠ pro 1. – 3. ročník a konzultace pro 4. ročník – od 18.00
28. dubna 2021
Maturitní ples v Lucerně
1. května 2021
Státní svátek
3. května 2021
Přijímací zkoušky do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 – 1. kolo – 1. termín
4. května 2021
Přijímací zkoušky do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 – 1. kolo – 2. termín
8. května 2021
Státní svátek
14. května 2021
Vydání výročního vysvědčení – 4. ročník, rozloučení se 4. ročníkem
24. května 2021
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky – M, Aj
25. května 2021
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky – Čj
26. května 2021
Didaktické testy společné části mat. zkoušky – M rozšiřující, Nj, Rj, Šj
od 1. června 2021
Ústní část maturitní zkoušky – 4. B, 4. C
od 3. června 2021
Ústní část maturitní zkoušky – 4. A
11. června 2021
Slavnostní předání maturitních vysvědčení – třídy 4. A, 4. B, 4. C
Bude upřesněno
Přijímací zkoušky – 2. kolo
Bude upřesněno
Sportovní kurz pro 3. ročník
24. června 2021
Školní fotbalový turnaj
25. června 2021
Den třídy a třídního učitele
28. června 2021
Sportovní den školy
29. června 2021
Úklid školy
30. června 2021
Slavnostní zakončení školního roku 2020 – 2021 a vydání výročního vysvědčení