Organizace školního roku


Datum
Událost
1. září 2022
Zahájení školního roku – 8.00
1. září 2022
Třídní schůzky SRPŠ, pouze 1. ročník – od 17.00 v kmenových učebnách
5. – 7. září 2022
Adaptační pobyt – třída 1.C
6. a 8. září 2022
Burza učebnic na nádvoří školy 7.30 – 12.00
7. - 9. září 2022
Adaptační pobyt – třída 1.D
7. září 2022
Ústní část maturitní zkoušky (profilová část) – podzimní termín
7. září 2022
Třídní schůzky SRPŠ, 2. – 4.ročník – od 18.00 v kmenových učebnách
12. – 14. září 2022
Adaptační pobyt – třída 1.A
14. – 16. září 2022
Adaptační pobyt – třída 1.B
27. září 2022
Evropský den jazyků I.
28. září 2022
Státní svátek
5. října 2022
Fotografování žáků a zaměstnanců školy
6. října 2022
Evropský den jazyků II.
12. října 2022
Den poznávání
26. a 27. října 2022
Podzimní prázdniny
28. října 2022
Státní svátek
15. listopadu 2022
Den otevřených dveří – od 16.00
17. listopadu 2022
Den boje za svobodu a demokracii
18. listopadu 2022
Ředitelské volno
23. listopadu 2022
Třídní schůzky SRPŠ – od 18.00 v kmenových učebnách
24. – 26. listopadu 2022
Schola Pragensis
1. prosince 2022
Přihlášky k maturitě pro jarní termín 2023 – nejzazší termín pro podání
1. prosince 2022
Den otevřených dveří – od 16.00
7. prosince 2022
Vánoční koncert v kostele sv. Barbory v Lužné u Rakovníka
22. prosince 2022
Vánoční koncert v kostele sv. Vojtěcha v Libni od 11.00
23. prosince 2022 – 2. ledna 2023
Vánoční prázdniny
3. ledna 2023
Nástup do školy po vánočních prázdninách
7. – 14. ledna 2023
Lyžařský kurz pro druhý ročník – 2.A, 2.B
14. – 21. ledna 2023
Lyžařský kurz pro druhý ročník – 2.C, 2.D
26. ledna 2023
Maturitní ples v Lucerně
31. ledna 2023
Vydání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí
1. února 2023
Den otevřených dveří – od 16.00
3. února 2023
Pololetní prázdniny
6. – 12. února 2023
Jarní prázdniny
1. března 2023
Uzávěrka přijímání přihlášek ke studiu v 1. ročníku pro školní rok 2023 – 2024
15. března 2023
Třídní schůzky SRPŠ – od 18.00 v kmenových učebnách – pouze 4. ročník
5. dubna 2023
Maturitní písemná práce z českého jazyka
6. dubna 2023
Velikonoční prázdniny
7. dubna 2023
Velký pátek
10. dubna 2023
Velikonoční pondělí
12. dubna 2023
Třídní schůzky SRPŠ pro 1. – 3. ročník a konzultace pro 4. ročník – od 18.00
13. dubna 2023
Přijímací zkoušky do 1. ročníku pro školní rok 2023 – 2024 – 1. kolo – 1. termín
13. dubna 2023
Písemná práce – profilová část maturitní zkoušky – AJ
14. dubna 2023
Přijímací zkoušky do 1. ročníku pro školní rok 2023 - 2024 – 1. kolo – 2. termín
17. dubna 2023
Písemná práce – profilová část maturitní zkoušky – NJ, RJ, ŠJ
28. dubna 2023
Vydání výročního vysvědčení – 4. ročník. Rozloučení se 4. ročníkem
Dle jednotného zkušebního schématu
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
16. – 19. května 2023
Ústní část maturitní zkoušky – třídy 4.A a 4.D
22. – 26. května 2023
Ústní část maturitní zkoušky – třídy 4.B a 4.C
31. května 2023
Slavnostní předání maturitních vysvědčení – třídy 4.A (14.00), 4.D (15.00), 4.B (16.00), 4.C (17.00)
Bude upřesněno
Přijímací zkoušky – 2. kolo
Bude upřesněno: předpokládané termíny od 5. června 2023 – 2 třídy, od 12. června 2023 – 2 třídy
Sportovní kurz pro 3. ročník
26. června 2023
Den třídy a třídního učitele/úklid školy
27 a 28. června 2023
Den třídy a třídního učitele/úklid školy
29. června 2023
Sportovní den školy
30. června 2023
Slavnostní zakončení školního roku 2022 – 2023 a vydání výročního vysvědčení