Organizace školního roku 2023–2024


Datum
Událost
4. září 2023
Zahájení školního roku – 8.00
4. září 2023
Třídní schůzky SRPŠ, 1. – 4. ročník – od 17.00 v kmenových učebnách
6. září 2023
Ústní část maturitní zkoušky  (profilová část) – podzimní termín – od 13.00
6. – 8. září 2023
Adaptační pobyt – třída 1.E
8. a 11. září 2023
Burza učebnic na nádvoří školy 7.30 – 12.00
11. – 13. září 2023
Adaptační pobyt – třída 1.D
13.- 15. září 2023
Adaptační pobyt – třída 1.C
16. - 27. září 2023
Jazykově poznávací zájezd do Anglie
18. - 20. září 2023
Adaptační pobyt – třída 1.B
20. – 22. září 2023
Adaptační pobyt – třída 1.A
27. září 2023
Evropský den jazyků
28. září 2023
Státní svátek
29. září 2023
Ředitelské volno
30. září – 8. října 2023
Jazykově poznávací zájezd do Španělska
11. října 2023
Fotografování žáků a zaměstnanců školy
12. října 2023
Den poznávání
26. a 27. října 2023
Podzimní prázdniny
28. října 2023
Státní svátek
9. listopadu 2023
Den otevřených dveří – od 16.00
15. listopadu 2023
Třídní schůzky SRPŠ – od 18.00 v kmenových učebnách
17. listopadu 2023
Den boje za svobodu a demokracii
23. - 25. listopadu 2023
Schola Pragensis
29. listopadu 2023
Den otevřených dveří – od 16.00
1. prosince 2023
Přihlášky k maturitě pro jarní termín 2023 – nejzazší termín pro podání
4. prosince 2023
Vánoční koncert v kostele sv. Barbory v Lužné u Rakovníka
22. prosince 2023
Vánoční koncert v kostele sv. Vojtěcha v Libni od 11.00
23. prosince 2023 – 2. ledna 2024
Vánoční prázdniny
3. ledna 2024
Nástup do školy po vánočních prázdninách
12. – 19. ledna 2024
Lyžařský kurz pro druhý ročník – 2 třídy – 2. roč.
19. – 25. ledna 2024
Lyžařský kurz pro druhý ročník – 2 třídy – 2. roč.
25. ledna 2024
Maturitní ples v Lucerně
30. ledna 2024
Den otevřených dveří – od 16.00
31. ledna 2024
Vydání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí
2. února 2024
Pololetní prázdniny
12. – 18. února 2024
Jarní prázdniny
21. února 2024

Uzávěrka přijímání přihlášek ke studiu v 1. ročníku pro školní rok 2024 - 2025

20. března 2024
Třídní schůzky SRPŠ – od 18.00 v kmenových učebnách – pouze 4. ročník
28. března 2024
Velikonoční prázdniny
29. března 2024
Velký pátek
1. dubna 2024
Velikonoční pondělí
4. dubna 2024
Maturitní  písemná práce z českého jazyka
12. dubna 2024
Přijímací zkoušky do 1. ročníku pro školní rok 2024 – 2025 – 1. kolo – 1. termín
12. dubna 2024
Písemná práce – profilová část maturitní zkoušky – NJ, RJ, ŠJ
15. dubna 2024
Přijímací zkoušky do 1. ročníku pro školní rok 2024 - 2025 – 1. kolo – 2. termín
15. dubna 2024
Písemná práce – profilová část maturitní zkoušky – AJ
17. dubna 2024
Třídní schůzky SRPŠ pro 1. – 3. ročník a konzultace pro 4. ročník – od 18.00
30. dubna 2024

Vydání výročního vysvědčení – 4. ročník. Rozloučení se 4. ročníkem

Dle jednotného zkušebního schématu
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
20. – 24. května 2024
Ústní část maturitní zkoušky – třídy 4.A a  4.B
20. – 24. května 2024
Jednodenní vodácký kurz pro žáky 1. ročníku – třídy budou upřesněny
27. – 31. května 2024
Ústní část maturitní zkoušky  – třídy 4.C a  4.D
29. května 2024
Slavnostní předání maturitních vysvědčení – třídy 4.A (od 14.00) a 4.B (od 15.00)
5. června 2024
Slavnostní předání maturitních vysvědčení – třídy  4. C (od 14.00) a 4.D (od 15.00)
Bude upřesněno
Přijímací zkoušky – 2. kolo
3. – 7. června 2024
Sportovní kurz pro 3. ročník – 2 třídy
10. – 14. června 2024
Sportovní kurz pro 3. ročník – 2 třídy
21. června 2024
Školní akademie – od 11.00, Divadlo pod Palmovkou
24. června 2024
Den třídy a třídního učitele/poznáváme ČR
25. června 2024
Praha – moje město
26. a 27. června 2024
Sportovní den školy/úklid školy
28. června 2024
Slavnostní zakončení školního roku 2023 – 2024 a vydání výročního vysvědčení