Organizace školního roku
Termíny maturitních zkoušek 2021 budou upraveny v souladu s novými pokyny MŠMT ČR.

Datum
Událost
1. září 2021
Zahájení školního roku – 8.00
1. září 2021
Ústní část maturitní zkoušky (profilová část) – podzimní termín – 14.00
1. září 2021
Třídní schůzky SRPŠ pouze 1. ročník – od 17.00 v kmenových učebnách
3. září 2021
Burza učebnic na nádvoří školy 7.30 – 12.00
5. – 8. září 2021
Sportovní kurz – třída 4. A
6. – 8. září 2021
Adaptační pobyt – třída 1. B a 1. D
8. – 10. září 2021
Adaptační pobyt – třída 1. C
8. – 11. září 2021
Sportovní kurz – třída 4. B
12. – 15. září 2021
Sportovní kurz – třída 4. C
13. – 15. září 2021
Adaptační pobyt – třída 1. A
16. září 2021
Třídní schůzky SRPŠ pro 2. – 4. ročník – od 18.00 v kmenových učebnách
27. září 2021
Ředitelské volno
28. září 2021
Státní svátek
8. října 2021
Evropský den jazyků
26. října 2021
Projektový den: Mimořádné situace
27. října 2021
Podzimní prázdniny
28. října 2021
Státní svátek
29. října 2021
Podzimní prázdniny
15. listopadu 2021
Třídní schůzky SRPŠ – od 18.00 v kmenových učebnách
17. listopadu 2021
Den boje za svobodu a demokracii
18. listopadu 2021
Den otevřených dveří – od 16.00 

19. listopadu 2021

Projektový den: Poznáváme ČR

25. – 27. listopadu 2021
Schola Pragensis
1. prosince 2021
Přihlášky k maturitě pro jarní termín 2022 – nejzazší termín pro podání
1. prosince 2021
Den otevřených dveří – od 16.00
2. prosince 2021
Vánoční koncert v kostele sv. Barbory v Lužné u Rakovníka
21. prosince 2021
Vánoční koncert v kostele sv. Vojtěcha v Libni od 15.00
23. prosince 2021 – 2. ledna 2022
Vánoční prázdniny
3. ledna 2022
Nástup do školy po vánočních prázdninách
8. – 15. ledna 2022
Lyžařský kurz pro druhý ročník – 2 třídy
15. ledna – 22. ledna 2022
Lyžařský kurz pro druhý ročník – 2 třídy
27. ledna 2022
Maturitní ples v Lucerně
31. ledna 2022
Vydání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí
1. února 2022
Den otevřených dveří – od 16.00
4. února 2022
Pololetní prázdniny
1. března 2022
Uzávěrka přijímání přihlášek ke studiu v 1. ročníku pro školní rok 2022 - 2023
9. března 2022
Třídní schůzky SRPŠ – od 18.00 v kmenových učebnách – pouze 4. ročník
14. – 20. března 2022
Jarní prázdniny
13. dubna 2022
Třídní schůzky SRPŠ pro 1. – 3. ročník a konzultace pro 4. ročník – od 18.00
14. a 15. dubna 2022
Velikonoční prázdniny
18. dubna 2022
Velikonoční pondělí
Bude stanoveno dodatečně
Přijímací zkoušky do 1. ročníku pro školní rok 2022 – 2023 – 1. kolo – 1. termín
Bude stanoveno dodatečně
Písemná práce – profilová část maturitní zkoušky – AJ, NJ, RJ, ŠJ, ČJ
Bude stanoveno dodatečně
Přijímací zkoušky do 1. ročníku pro školní rok 2022 - 2023 – 1. kolo – 2. termín
29. dubna 2022

Vydání výročního vysvědčení – 4. ročník. Rozloučení se 4. ročníkem

Dle jednotného zkušebního schématu
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
16. – 20. května 2022
Ústní část maturitní zkoušky (společná i profilová) – třídy 4. A a 4. B
23. – 27. května 2022
Ústní část maturitní zkoušky (společná i profilová) – třída 4. C
26. května 2022
Slavnostní předání maturitních vysvědčení – třídy 4. A (15.00) a 4. B (16.00)
2. června 2022
Slavnostní předání maturitních vysvědčení – třídy 4. C (16.00)
Bude upřesněno
Přijímací zkoušky – 2. kolo

Bude upřesněno: předpokládané termíny – od 6. června 2022, od 13. června 2022, od 20. června 2022

Sportovní kurz pro 3. ročník
27. června 2022
Den třídy a třídního učitele
28. června 2022
Sportovní den školy
29. června 2022
Úklid školy
30. června 2022
Slavnostní zakončení školního roku 2021 – 2022 a vydání výročního vysvědčení