ISIC

informace o studentské kartě

  Pokyny pro objednání nebo prodloužení ISIC karet

  Vydání nové ISIC karty

  nastupující žáci 1. ročníku nebo žáci příchozí v průběhu školního roku

  Vyplňte tištěný formulář – ten je ke stažení z webu ZDE. Vyplněný formulář nám nezasílejte naskenovaný v elektronické podobě, výrobce karet vyžaduje vytištěný a vyplněný papírový originál.

  Nově nastupující žáci 1. ročníku mohou vyplněný a podepsaný formulář odevzdat osobně na recepci školy, zaslat ho poštou, nebo ho odevzdat svému třídnímu při nástupu do školy v prvních školních dnech. Žáci, kteří na naši školu přešli v průběhu školního roku odevzdají formulář v kabinetu fyziky č. 152 M. Kotulkovi.

  Nejpozději do 7 dnů od konání informační schůzky s rodiči nastupujících žáků odešlete na adresu isic@gulz.cz mail, kde uvedete jméno a příjmení žáka, kontaktní mail, jeho datum narození a přiložíte fotografii obličeje v elektronické podobě.

  POZOR – pečlivě si přečtěte požadavky na fotografii. Pokud zašlete nevhodnou fotografii, kterou výrobce odmítne, budeme vás informovat mailem a budete muset dodat novou. Zdržujete tím ale proces odeslání karty do výroby.

  Požadavky na fotografii: Fotografie musí být barevná, na fotografii by měla být pouze hlava s krkem a částí ramen. Obličej by měl být focen zepředu na jednobarevném (nejlépe kontrastním) pozadí, aby žádná část obličeje na pozadí nezanikala. Na fotografii také nesmí žádná část obličeje chybět a kolem hlavy by mělo být ještě volné místo – tzn. okraje fotografie by se neměly dotýkat okrajů obličeje. Rozlišení fotografie by mělo být vyšší (min. 700 pixelů na delší straně). Formát zasílané fotografie by měl být grafického typu - tedy např. JPG, BMP, GIF, PNG, TIFF atd. Neposílejte fotografie v negrafických formátech, jako např. PDF, DOC, DOCX, atd. Neposílejte fotografie ve formátech z OS Mac. Neposílejte skenované pasové a jiné papírové fotografie.

  Nově nastupující žáci 1. ročníku zaplatí kartu (290,- Kč) v prvních dnech nového školního roku svému třídnímu. Pokud žák zaplatil a odevzdal vyplněný formulář, obdrží od třídního ISIC kartu. Žáci, kteří na naši školu přešli v průběhu školního roku, zaplatí kartu (290,- Kč) u paní hospodářky M. Freudlové (mezipatro před kancelářemi vedení školy). Tito žáci si hotovou ISIC kartu vyzvedávají také u paní hospodářky. Karta na školu dorazí za cca 7-10 dní od platby a objednání karty.

  Pokud potřebujete doložit, že jste student a ISIC kartu ještě nemáte vydanou, nechte si potvrdit formulář dokladu o studiu v sekretariátu ředitele školy – je to zcela plnohodnotná možnost.

   Prodloužení platnosti ISIC karty

   blíží se doba její expirace

   Prodloužit lze pouze karty, které byly vystaveny na naší škole. Na zadní straně karty naleznete políčko pro nalepení tzv. revalidační nálepky, kterou se platnost karty prodlužuje o další rok.

   Hromadné objednání pro třídu. Před koncem platnosti karet zjistí váš třídní zájem o prodloužení ISIC karty ve vaší třídě. Třídní od vás vybere peníze (180,- Kč) a prodloužení hromadně objedná. Revalidační nálepku obdržíte opět od svého třídního. Pokud si chcete prodloužení zajistit individuálně, u paní hospodářky M. Freudlové (mezipatro před kancelářemi vedení školy) zaplatíte 180,- Kč a tím je nálepka objednána. Revalidační nálepka je pak k vyzvednutí u paní hospodářky za cca 7 – 10 dnů od objednání.

   Pokud máte kartu vystavenou jinde, než na naší škole, nelze prodloužit a musí vám být vystavena zcela nová karta.

    Problémy s ISIC kartami

    U ISIC karty nefunguje elektronický čip – např. kartu nelze načíst při placení obědů

    Oznámíte reklamaci u M. Kotulka (kab. fyziky, č. 152). Ten si opíše z karty vaše údaje. Poté vám bude objednán duplikát karty, který se v tomto případě vystavuje zdarma. Duplikát karty je k vyzvednutí u paní hospodářky za cca 7 – 10 dnů od objednání. Při převzetí duplikátu karty, musíte odevzdat původní vadnou kartu, jinak je výměna zpoplatněna částkou 110,- Kč, jako při ztrátě karty.

    Ztráta nebo odcizení ISIC karty – platí pro karty vydané naší školou

    U paní hospodářky Freudlové (mezipatro před kancelářemi vedení školy) oznámíte ztrátu a zaplatíte 110,- Kč. Duplikát karty je pak k vyzvednutí u paní hospodářky za cca 7 – 10 dnů od objednání.

    Vracení přeplatku za obědy, či reklamace peněz načtených „na kartě“

    ISIC karta má v sobě elektronický čip, který pomocí kódu umožňuje identifikaci dané osoby. Na kartě tedy žádné peníze ve skutečnosti nejsou. Pomocí karty se pouze identifikujete ve školní jídelně a peníze jsou uloženy zde. Při ztrátě karty tedy o peníze nepřicházíte. Při žádosti o vrácení peněz musíte komunikovat s vedením školní jídelny (kontakty naleznete na webu školy).

     Zkrácený ceník karet ISIC / ITIC:

     Nová karta:                                                    290,- Kč
     Prodloužení platnosti (nálepka):               180,- Kč
     Vydání duplikátu při ztrátě karty:             110,- Kč
     Výměna karty při nefunkčnosti čipu:       zdarma při odevzdání původní nefunkční karty, jinak 110,- Kč

      Doplňkové informace o ISIC kartách

      Čip zůstává v kartě funkční i po skončení platnosti karty. Pokud tedy někdo nechce využívat slev poskytovaných na tuto kartu a chce ji používat pouze její čipy, je to možné.

      Při ztrátě či odcizení karty je povinností uživatele oznámit její ztrátu škole. Nově vydaný duplikát má jiné číslo čipu, takže je nutné provést zavedení nové karty do evidenčního systému školy.

      Od ledna 2016 je možné při ztrátě nebo odcizení karty vydávat i duplikáty neplatných ISIC karet. Duplikát je tedy vydán i u karty, které skončila platnost a nebyla dále prodloužena.

      Není možné vydat duplikát nebo prodloužit kartu, která nebyla objednána přes naši školu.

      Neexistuje limit, kolikrát může být platnost karty prodloužena. Platnost karty se prodlužuje vždy o rok.