Úřední deska

Povinné informace


Název školy
Gymnázium, Praha 8,
U Libeňského zámku 1

Sídlo školy 
U Libeňského zámku 1,
180 00 Praha 8

Kontaktní údaje
Tel.: (+420) 266 199 750
E-mail: gulz@gulz.cz

ID datové schránky: e4dw7ra

IČ: 61387509

REDIZO: 600005933

IZO: 000336475

DIČ: CZ60650478

Bankovní spojení: 2003130002/6000

Právní forma školy:
Příspěvková organizace

Ředitel školy:
RNDr. František Kosina

Zřizovatel školy
Hlavní město Praha


Volby do školské rady – kandidáti

Zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků volí jednoho člena školské rady v doplňovacích volbách. 1. a 16. září 2020 Kandidáti: MARTÍNKOVÁ KVĚTUŠE, Ing.  -  zákonný zástupce nezletilé žákyně 3. C PROSECKÝ LUBOMÍR, Ing.      -  zákonný zástupce nezletilé žákyně 3. B

Poskytování informací

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ podle předpisu č. 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím v aktuálním znění Povinný subjekt: Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1, zastoupené ředitelem RNDr. Františkem Kosinou. Žadatel: Každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci. Informace:...

Archiv Úřední desky