Úřední deska

Povinné informace


Název školy
Gymnázium, Praha 8,
U Libeňského zámku 1

Sídlo školy 
U Libeňského zámku 1,
180 00 Praha 8

Kontaktní údaje
Tel.: (+420) 266 199 750
E-mail: gulz@gulz.cz

ID datové schránky: e4dw7ra

IČ: 61387509

REDIZO: 600005933

IZO: 000336475

DIČ: CZ60650478

Bankovní spojení: 2003130002/6000

Právní forma školy:
Příspěvková organizace

Ředitel školy:
RNDr. František Kosina

Zřizovatel školy
Hlavní město Praha


Výzva k podání nabídek

Systém generálního klíče Vytvoření systému generálního klíče a jeho realizace dle přílohy v budově gymnázia, Výzva č. 6_2020 Výzva k podání nabídek

Třídní schůzky – 1. ročník

Vážení rodiče, připomínáme třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku, které proběhnou v úterý 1.9.2020 od 17:00 hodin v kmenových učebnách jednotlivých tříd. Kmenové učebny 1. A - učebna č. 201 1. B - učebna č. 104 1. C - učebna č....

Volby do školské rady – kandidáti

Zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků volí jednoho člena školské rady v doplňovacích volbách. 1. a 16. září 2020 Kandidáti: MARTÍNKOVÁ KVĚTUŠE, Ing.  -  zákonný zástupce nezletilé žákyně 3. C PROSECKÝ LUBOMÍR, Ing.      -  zákonný zástupce nezletilé žákyně 3. B

Volby do školské rady

Oznámení o volbách do školské rady při Gymnáziu, Praha 8, U Libeňského zámku 1 za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a pedagogické pracovníky školy Podle § 167 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném...

Poskytování informací

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ podle předpisu č. 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím v aktuálním znění Povinný subjekt: Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1, zastoupené ředitelem RNDr. Františkem Kosinou. Žadatel: Každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci. Informace:...

Archiv Úřední desky