DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

Ondřej ŠevčíkProjekty a aktivity

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Naše škola je zapojena do projektu „DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL“ –  REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY, který je spolufinancován Evropskou unií.

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.