gulz logo

Vzdělávání na GULZu II.

gymnazium_u_libenskeho_zamkuProjekty a aktivity

Od 1.1.2020 – 31.12.2021 je naše instituce realizátorem projektu „Vzdělávání na GULZu II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0016654, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podporu extrakurikulárních i rozvojových aktivit a aktivit rozvíjející ICT.

Celková výše podpory činí 1 370 049,- Kč.