SRPŠ

Spolek rodičů a přátel školy
 
 
Spolek rodičů a přátel školy má za cíl vybrat každoročně finanční příspěvek, který se v daném roce použije pro podporu studentů v jejich aktivitách a k ocenění jejich úspěchů.

Složení výboru SRPŠ

Předsedkyně: Ing. Květuše Martínková
Místopředseda: Ing. Lubomír Prosecký, DiS
Hospodářka: MUDr. Irena Svitáková

 

Rodičovský příspěvek

aneb kolik, kdy a kam dát

O co jde

Na počátku školního roku bývá zvykem vybírat příspěvek SRPŠ. Děje se tak ve všech základních a středních školách. Je to Váš příspěvek, díky kterému má škola podporovat studenty v jejich aktivitách a oceňovat jejich úspěchy.

Cena

Pro školní rok 2020/2021 byla zástupci tříd odhlasována výše příspěvku 800,– Kč za každého studenta. V případě sourozenců se platí 500,– Kč za každého z nich. Pokud se jedná o studenta ze sociálně slabé rodiny a doloží “Rozhodnutí o přiznání přídavku na dítě”, je výše příspěvku snížena na 200,– Kč. V souladu se stanovami žáci, jejichž rodiče nezaplatili členský příspěvek, nemají nárok na finanční a materiální podporu poskytovanou SRPŠ.

Kdy a jak odevzdat

Příspěvek je možné zaslat na běžný účet SRPŠ nebo odevzdat ve škole třídnímu učiteli. K identifikaci studenta je nezbytně nutné uvést do poznámky příjemce jeho jméno a třídu a do VS uvést rodné číslo bez lomítka. Po dohodě je možné příspěvek rozdělit do dvou splátek. Příspěvek SRPŠ je nutné uhradit do 31. 10. 2020.

Jak se příspěvek dostane k dětem

Veškeré příjmy resp. příspěvky SRPŠ budou na konkrétní schválené účely předávány škole prostřednictvím darovacích smluv, nebo přímo poskytovateli, na základě jím předložených a SRPŠ odsouhlasených faktur.

 
 

Na co se příspěvek použije


 

Vědomostní soutěže


Podpora vědomostních soutěží + odměny (model OSN, olympiády…)

Sportovní akce


Podpora sportovních aktivit (vánoční florbalový turnaj, turnaj ve volejbalu, reprezentace školy…)

Kurzy a zájezdy


Podpora sportovních kurzů a vzdělávacích zájezdů (V. Británie, sportovní kurz Třemošnice…)

Pohodlné prostředí


Zlepšení prostředí pro studenty, odpočinkové a studijní zóny, informační centrum

Jeden tým


Podpora projektů vedoucích k sounáležitosti studentů se školou
 

Na co se příspěvek použije


 

Vědomostní soutěže


Podpora vědomostních soutěží + odměny (model OSN, olympiády…)

Sportovní akce


Podpora sportovních aktivit (vánoční florbalový turnaj, turnaj ve volejbalu, reprezentace školy…)

Kurzy a zájezdy


Podpora sportovních kurzů a vzdělávacích zájezdů (V. Británie, sportovní kurz Třemošnice…)

Pohodlné prostředí


Zlepšení prostředí pro studenty, odpočinkové a studijní zóny, informační centrum

Jeden tým


Podpora projektů vedoucích k sounáležitosti studentů se školou

Sponzorské dary

přispějte a odečtěte si příspěvek z daní

Pokud máte zájem gymnázium podpořit finančně či formou věcného daru a zároveň si odečíst náklady z daní, obraťte se na vedení školy nebo na výbor SRPŠ.

Jakákoliv Vaše pomoc povede ke zkvalitnění výuky či prostředí ve škole.

 
 

Kontakt


Název
Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu U Libeňského zámku 1, Praha 8

Sídlo
Praha 8, U Libeňského zámku 1

E-mail
srps.gulz@seznam.cz

Číslo bankovního účtu
2111621650/2700