SRPŠ

Spolek rodičů a přátel školy
Spolek rodičů a přátel školy je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže a práci gymnázia.
Má za cíl podporovat studenty v jejich aktivitách, a to především spolufinancováním vzdělávacích programů, sportovních činností, poznávacích a studijních pobytů jak v České republice, tak v zahraničí.

Složení výboru SRPŠ

Předsedkyně: Ing. Květuše Martínková
kvetuse.martinkova@gmail.com, (+420) 602 358 885

Místopředseda: Ing. Lubomír Prosecký, DiS
lubosprosecky@email.cz, (+420) 731 160 913

Hospodářka: MUDr. Irena Svitáková
irenasvitakova@seznam.cz, (+420) 723 243 626

Zástupci SRPŠ za třídy

2.A
Lenka Mrvíková / lenka.mrvikova@seznam.cz
 
2.B
Jaroslav Vychytil / jaroslav.vychytil@gmail.com
 
2.C
Eva Salačová / evasalacova@centrum.cz
 
2.D
Iva Suchá / sucha.i@seznam.cz
 

3. A
Lucie Hofmanová / luciehofmanova@centrum.cz
Libuše Čadová / li.cadova@centrum.cz

3. B
Alžběta Lžičařová / bety.l@seznam.cz

3. C
Zita Lara / zita.lara.mail@gmail.com

3. D
Helena Nová / novahelena@email.cz

4. A
Dana Bakulová / bakulova@seznam.cz

4. B
Martin Pasecký / martin@outbreak.cz

4. C
Lucie Křížová / krizova.ovb@seznam.cz

4. D
Martina Poláchová / martina.polach@gmail.com

 


Příspěvek SRPŠ

aneb kolik, kdy a kam dát

O co jde

Na počátku školního roku bývá zvykem vybírat příspěvek SRPŠ. Děje se tak ve všech základních a středních školách. Je to Váš příspěvek, díky kterému může SRPŠ podporovat studenty v jejich aktivitách a oceňovat jejich úspěchy.

Cena

Pro školní rok 2021/2022 byla zástupci tříd odhlasována výše příspěvku 800,– Kč za každého studenta. V případě sourozenců se platí 500,– Kč za každého z nich. Pokud se jedná o studenta ze sociálně slabé rodiny a doloží “Rozhodnutí o přiznání přídavku na dítě”, je výše příspěvku snížena na 200,– Kč. V souladu se stanovami žáci, jejichž rodiče nezaplatili členský příspěvek, nemají nárok na finanční a materiální podporu poskytovanou SRPŠ.

Kdy a jak odevzdat

Příspěvek je možné zaslat na běžný účet SRPŠ (2111621650/2700) nebo odevzdat ve škole v hotovosti na třídních schůzkách zástupci SRPŠ. K identifikaci studenta prosím vyplňte variabilní symbol přiřazený studentovi a do poznámky uveďte jeho jméno, příjmení a třídu. Příspěvek SRPŠ je nutné uhradit do 31.10. daného školního roku.

Jak se příspěvek dostane k dětem

Veškeré příjmy resp. příspěvky SRPŠ budou na konkrétní schválené účely předávány škole prostřednictvím darovacích smluv, nebo přímo poskytovateli, na základě jím předložených a SRPŠ odsouhlasených faktur.

Na co se příspěvek použije


Vědomostní soutěže


Podpora vědomostních soutěží + odměny (model OSN, olympiády…)

Sportovní akce


Podpora sportovních aktivit (vánoční florbalový turnaj, turnaj ve volejbalu, reprezentace školy…)

Kurzy a zájezdy


Podpora sportovních kurzů a vzdělávacích zájezdů (V. Británie, sportovní kurz Třemošnice…)

Pohodlné prostředí


Zlepšení prostředí pro studenty, odpočinkové a studijní zóny, informační centrum

Jeden tým


Podpora projektů vedoucích k sounáležitosti studentů se školou

Na co se příspěvek použije


Vědomostní soutěže


Podpora vědomostních soutěží + odměny (model OSN, olympiády…)

Sportovní akce


Podpora sportovních aktivit (vánoční florbalový turnaj, turnaj ve volejbalu, reprezentace školy…)

Kurzy a zájezdy


Podpora sportovních kurzů a vzdělávacích zájezdů (V. Británie, sportovní kurz Třemošnice…)

Pohodlné prostředí


Zlepšení prostředí pro studenty, odpočinkové a studijní zóny, informační centrum

Jeden tým


Podpora projektů vedoucích k sounáležitosti studentů se školou

Sponzorské dary

přispějte a odečtěte si příspěvek z daní

Pokud máte zájem gymnázium podpořit finančně či formou věcného daru a zároveň si odečíst náklady z daní, obraťte se na vedení školy nebo na výbor SRPŠ.

Jakákoliv Vaše pomoc povede ke zkvalitnění výuky či prostředí ve škole.


Zápisy z jednání SRPŠ

Kontakt


Název
Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu U Libeňského zámku 1, Praha 8

Sídlo
Praha 8, U Libeňského zámku 1

Číslo bankovního účtu
2111621650/2700