SRPŠ

Spolek rodičů a přátel školy
Spolek rodičů a přátel školy je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže a práci gymnázia.
Má za cíl podporovat studenty v jejich aktivitách, a to především spolufinancováním vzdělávacích programů, sportovních činností, poznávacích a studijních pobytů jak v České republice, tak v zahraničí.

 
SLOŽENÍ VÝBORU SRPŠ

Předseda: Ing. Libor Bárta
libor.barta@re-max.cz, (+420) 606 111 397

Místopředsedkyně: Pavlína Kalaninová
pavlina.kalaninova@seznam.cz, (+420) 606 950 241

Hospodářka: Mgr. Irena Šípová
sipova.irena@gmail.com, (+420) 724 549 944

 
ZÁSTUPCI SRPŠ ZA TŘÍDY

1.A
p. Faiereislová /

1.B
p. Jireček /

1.C
p. Petrová /

1.D
p. Holečková /

1.E
p. Husák /

2.A
Libor Bárta / libor.barta@remax-czech.cz

2.B
Mgr. Irena Šípová / sipova.irena@gmail.com

2.C
Jaroslav Gottwald / gottwald@sge.cz

2.D
Pavlína Kalaninová / pavlina.kalaninova@seznam.cz

3.A
Kateřina Hamouzová / kacka.hamo@gmail.com

3.B
Jaroslav Vychytil / jaroslav.vychytil@gmail.com

3.C
Eva Salačová / evasalacova@centrum.cz

3.D
Iva Suchá / sucha.i@seznam.cz

4.A
Lucie Hofmanová / luciehofmanova@centrum.cz
Libuše Čadová / li.cadova@centrum.cz

4.B
Alžběta Lžičařová / bety.l@seznam.cz

4.C
Zita Lara / zita.lara.mail@gmail.com

4.D
Helena Nová / novahelena@email.cz
 

Příspěvek SRPŠ

aneb kolik, kdy a kam dát

O co jde

Na počátku školního roku bývá zvykem vybírat příspěvek SRPŠ. Děje se tak ve všech základních a středních školách. Je to Váš příspěvek, díky kterému může SRPŠ podporovat studenty v jejich aktivitách a oceňovat jejich úspěchy.

Cena

Pro školní rok 2023/2024 byla zástupci tříd odhlasována výše příspěvku 800,– Kč za každého studenta. V případě sourozenců se platí 500,– Kč za každého z nich. Pokud se jedná o studenta ze sociálně slabé rodiny a doloží “Rozhodnutí o přiznání přídavku na dítě”, je výše příspěvku snížena na 200,– Kč. V souladu se stanovami žáci, jejichž rodiče nezaplatili členský příspěvek, nemají nárok na finanční a materiální podporu poskytovanou SRPŠ.

Kdy a jak odevzdat

Příspěvek je možné zaslat na běžný účet SRPŠ (2111621650/2700) nebo odevzdat ve škole v hotovosti na třídních schůzkách zástupci SRPŠ. K identifikaci studenta prosím vyplňte variabilní symbol přiřazený studentovi a do poznámky uveďte jeho jméno, příjmení a třídu. Příspěvek SRPŠ je nutné uhradit do 31.10. daného školního roku.

Jak se příspěvek dostane k dětem

Veškeré příjmy resp. příspěvky SRPŠ budou na konkrétní schválené účely předávány škole prostřednictvím darovacích smluv, nebo přímo poskytovateli, na základě jím předložených a SRPŠ odsouhlasených faktur.

Na co se příspěvek použije


Vědomostní soutěže


Podpora vědomostních soutěží + odměny (model OSN, olympiády…)

Sportovní akce


Podpora sportovních aktivit (vánoční florbalový turnaj, turnaj ve volejbalu, reprezentace školy…)

Kurzy a zájezdy


Podpora sportovních kurzů a vzdělávacích zájezdů (V. Británie, sportovní kurz Třemošnice…)

Pohodlné prostředí


Zlepšení prostředí pro studenty, odpočinkové a studijní zóny, informační centrum

Jeden tým


Podpora projektů vedoucích k sounáležitosti studentů se školou

Na co se příspěvek použije


Vědomostní soutěže


Podpora vědomostních soutěží + odměny (model OSN, olympiády…)

Sportovní akce


Podpora sportovních aktivit (vánoční florbalový turnaj, turnaj ve volejbalu, reprezentace školy…)

Kurzy a zájezdy


Podpora sportovních kurzů a vzdělávacích zájezdů (V. Británie, sportovní kurz Třemošnice…)

Pohodlné prostředí


Zlepšení prostředí pro studenty, odpočinkové a studijní zóny, informační centrum

Jeden tým


Podpora projektů vedoucích k sounáležitosti studentů se školou

Sponzorské dary

přispějte a odečtěte si příspěvek z daní

Pokud máte zájem gymnázium podpořit finančně či formou věcného daru a zároveň si odečíst náklady z daní, obraťte se na vedení školy nebo na výbor SRPŠ.

Jakákoliv Vaše pomoc povede ke zkvalitnění výuky či prostředí ve škole.


Zápisy z jednání SRPŠ

Kontakt


Název
Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu U Libeňského zámku 1, Praha 8

Sídlo
Praha 8, U Libeňského zámku 1

Číslo bankovního účtu
2111621650/2700