Modernizace učebny a laboratoře biologie

Ondřej ŠevčíkProjekty a aktivity

Od 1. 6. 2019–30. 4. 2020 je naše instituce realizátorem projektu „Modernizace učebny a laboratoře biologie“ s registračním číslem CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001019, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt řeší nevyhovující vzdělávací prostory pro rozvoj klíčových kompetencí zaměřených na přírodní vědy.
V rámci projektu tak dojde k modernizaci učebny pro přírodní vědy a laboratoře biologie určené studentům 1.–4. ročníku. Modernizace spočívá v rekonstrukci učeben a jejich vybavení moderními technologiemi.
Celková výše podpory činí 2.188.460,87,– Kč.