Modernizace multimediálního centra

Ondřej ŠevčíkProjekty a aktivity

Modernizace multimediálního centra

Od 1. 6. 2018 – 30. 11. 2018 je naše instituce realizátorem projektu „Modernizace multimediálního centra“ s registračním číslem CZ.02.3.67/0.0/0.0/16_036/0000523, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt řeší nevyhovující vzdělávací prostory pro výuku odborných předmětů pro přípravu studentů. V rámci projektu tak dojde k zasíťování školy a zároveň modernizaci specializované multimediální učebny.

Celková výše podpory činí 2.454.257,48,- Kč.