Projekt iKAP II – Inovace ve vzdělávání

Ondřej ŠevčíkProjekty a aktivity

Jsme součástí projektu IKAP II – Inovace ve vzdělávání a podpořeni Evropskými strukturálními a investičními fondy. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106.