Školská rada

 
 

Školská rada je nástroj, pomocí něhož se rodiče, žáci, ale i učitelé, zřizovatel a další subjekty mohou podílet na správě školy. Rada má 6 členů a je volena. Svou činnost řídí podle školského zákona (§ 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb.).

 
 
Školská rada je nástroj, pomocí něhož se rodiče, žáci, ale i učitelé, zřizovatel a další subjekty mohou podílet se na správě školy. Rada má 6 členů a je volena. Svou činnost řídí podle Školského zákona (§ 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb.,).
 
 

Složení rady (2018-2020)

Jméno
Zvolen/a za
Funkce v radě
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.
za zřizovatele
člen
Mgr. Lukáš Manhart
za zřizovatele
člen
Ing. Květuše Martínková
za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky
člen
Soňa Svítilová
za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky
člen
Mgr. Eva Jirousová
za pedagogické pracovníky
místopředseda
Mgr. Martin Čermák
za pedagogické pracovníky
zapisovatel
 

Dokumenty