Školská rada

 

Školská rada je nástroj, pomocí něhož se rodiče, žáci, ale i učitelé, zřizovatel a další subjekty mohou podílet na správě školy. Rada má 6 členů a je volena. Svou činnost řídí podle školského zákona (§ 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb.).

Školská rada je nástroj, pomocí něhož se rodiče, žáci, ale i učitelé, zřizovatel a další subjekty mohou podílet se na správě školy. Rada má 6 členů a je volena. Svou činnost řídí podle Školského zákona (§ 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb.,).

Složení rady (2018-2023)

Jméno
Zvolen/a za
Funkce v radě
Ondřej Gros
za zřizovatele
člen
Mgr. Lukáš Manhart
za zřizovatele
člen
MUDr. RNDr. Martin Biegel
za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky
předseda
Mgr. Lenka Vrzalová
za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky
člen
Mgr. Eva Jirousová
za pedagogické pracovníky
místopředsedkyně
Mgr. Šárka Trávníčková
za pedagogické pracovníky
zapisovatelka