Sdělení ředitele školy

Ondřej Ševčík Aktuality

Podle § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji z organizačních a technických důvodů pro Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1, ředitelské volno na pátek 25. 9. 2020. Při rozhodování jsem přihlédl k doporučení ministra zdravotnictví z důvodu zklidnění epidemiologické situace. Současně tento den provedeme celkovou dezinfekci školy.   …

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Ondřej Ševčík Aktuality

V doplňovacích volbách do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky, které se konaly v září 2020, byla členkou ŠR zvolena Ing. Květuše Martínková. Děkujeme všem, kteří se voleb aktivně zúčastnili.

Adaptační kurz 1.A

Ondřej Ševčík Aktuality

Proběhl 7. a 8. 9. 2020 kvůli nemoci covid.19 v prostorách Gymnázia U Libeňského zámku a v přilehlých Thomayerových sadech. Lektorky Markéta s Terezou připravily program, ve kterém nebyl prostor pro nudu a se kterým si studenti 1.A velmi dobře poradili. Ukázalo se, že dokáží řešit náročné úkoly, spolupracovat a myslet na druhé. Všem se kurz líbil a určitě to byl pro …

Roušky jsou povinné ve všech prostorách školy

Ondřej Ševčík Aktuality

Vážení studenti a rodiče, na základě informací ze sdělovacích prostředků Vás informuji o tom, že od pátku 18. 9. 2020 jsou roušky povinné ve všech prostorách školy. Žáci budou muset mít roušky i během výuky. Sledujte příslušná opatření. O dalších podrobnostech tohoto opatření Vás budu průběžně informovat poté, co obdržím informace od příslušných orgánů. RNDr. František Kosina ředitel školy

Třídní schůzky SRPŠ pro 2. – 4. ročník

Ondřej Ševčík Aktuality

Vážení rodiče, připomínáme třídní schůzky pro rodiče žáků 2. – 4. ročníků, které proběhnou ve středu 16. 9. 2020 od 18.00 v kmenových učebnách jednotlivých tříd. Od 17.00 se koná zasedání výboru SRPŠ ve sborovně školy. Součástí třídních schůzek je volba do školské rady jednoho zástupce za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků. Kmenové učebny 2. A – učebna …

Soutěž „Naši nejlepší“

Ondřej Ševčík Aktuality

I přes ztížené podmínky ve druhém pololetí školního roku 2019 – 2020 způsobené epidemií koronaviru a distanční výukou dosáhli naši studenti dobrých studijních výsledků a stejně jako každé pololetí byli odměněni nejlepší studenti třídy, ročníku, školy a soutěž o nejlepší třídu. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání odměn studentům, kteří se v 2. pololetí školního roku 2019 – 2020 v …

Nový web GULZu

Petra Červenská Aktuality

Ve středu 9. září 2020 byla spuštěna zkušební verze nového webu, na jeho úpravách pracujeme. Za připomínky k obsahu děkujeme.

Provoz školy ve školním roce 2020/21 vzhledem ke COVID-19

gymnazium_u_libenskeho_zamku Aktuality, Úřední deska

Obecné informace 1) Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy. 2) Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních, studijních skupinách či kurzech. 3) Při zahájení školního roku třídní učitelé aktualizují kontakty na všechny žáky a zákonné zástupce (telefonní čísla a e-maily). 4) Škola stanovuje jednotné místo …

Třídní schůzky – 1. ročník

gymnazium_u_libenskeho_zamku Aktuality, Úřední deska

Vážení rodiče, připomínáme třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku, které proběhnou v úterý 1.9.2020 od 17:00 hodin v kmenových učebnách jednotlivých tříd. Kmenové učebny 1. A – učebna č. 201 1. B – učebna č. 104 1. C – učebna č. 103 1. D – učebna č. 102   Na setkání s Vámi se těší   RNDr. František Kosina ředitel školy