Sdělení ředitele školy

Ondřej Ševčík Aktuality

Provoz školy od středy 25. listopadu 2020 Distanční výuka + nově prezenční výuka čtvrtých ročníků Od středy 25. listopadu 2020 je povolena osobní přítomnost žáků závěrečných ročníků středních škol. Pro žáky čtvrtých ročníků je prezenční výuka povinná. Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. Prezenční výuka musí probíhat v homogenních skupinách. Kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají. …

Informace k provozu školy od 18. listopadu 2020

Ondřej Ševčík Aktuality, covid-19

Sdělení ředitele školy Informace k provozu školy od 18. listopadu 2020   Výuka bude nadále probíhat povinným distančním způsobem. Nově jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole, a to ve formátu pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník. Tyto konzultace mohou probíhat na základě individuální dohody mezi učitelem a žákem v době otevření školy, denně od 7.00 do 17.00. Je …

Praha zřídila hotline technickou pomoc pro učitele i žáky k zabezpečení online výuky

Ondřej Ševčík Aktuality

Hlavní město ve spolupráci s pražskými domy dětí a mládeže reagovalo na rostoucí technické problémy, které mnohdy komplikují dálkové vzdělávání dětí. Vytvořilo webovou stránku www.pomocskolam.cz, prostřednictvím které mohou jak učitelé, tak i žáci nově požádat o technickou pomoc. „Minulý týden jsem kontaktoval Libora Bezděka, ředitele Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy, se záměrem technicky pomoci zabezpečit distanční výuku ve školách …

Sdělení ředitele školy

Ondřej Ševčík Aktuality

Milé studentky, milí studenti, vážení rodiče, vzhledem k tomu, že se od 2. 11. 2020 nevrátíte do školy, jsme povinni pokračovat ve vzdělávání distančním způsobem. Distanční vzdělávání bude probíhat podle stejných pravidel jako doposud. Připomínám: 11. 11. 2020 od 14.30 pedagogická rada, hodnocení I. čtvrtletí, od 18.00 pak třídní schůzky, v režii TU, pouze on line 16. 11. 2020 – ředitelské …

Den otevřených dveří

Ondřej Ševčík Aktuality

Den otevřených dveří V důsledku současné epidemiologické situace Den otevřených dveří na Gymnáziu, Praha 8, U Libeňského zámku 1 proběhne online formou. Termín 18. 11. 2020 (středa) v 16.00 – 18.00. Odkaz: meet.google.com/evc-esnv-vzd Na setkání s Vámi se těší RNDr. František Kosina ředitel školy

Informace o opatřeních ve škole

Ondřej Ševčík Aktuality

Informace o opatřeních ve škole z důvodu probíhající nemoci COVID-19 pro vzdělávání distančním způsobem Určeno pro učitele, ostatní zaměstnance, žáky a rodiče Škola bude uzavřena od 12. října 2020 do 23. října 2020, probíhá distanční výuka – viz informace ze dne 8. října 2020. V této době se zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole. Učitelé mohou vést distanční výuku ze …

Informace pro vzdělávání distančním způsobem

Ondřej Ševčík Aktuality

Vážení žáci, rodiče a přátelé školy, počínaje 5. říjnem 2020 přecházíme do distančního způsobu vzdělávání. Vyučovat budeme dle stávajícího rozvrhu. Ze suplování bude zřejmé, které vyučovací hodiny odpadají. Nebude vyučována tělesná výchova, výtvarná a hudební výchova budou vždy pouze 1. hodinu. Nebudou vyučovány nulté hodiny. Vyučováno bude ve formě online výuky se synchronním zapojením (přímá interakce učitele – žáka). Chemická …

Sdělení ředitele školy

Ondřej Ševčík Aktuality

Podle § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji z organizačních a technických důvodů pro Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1, ředitelské volno na pátek 25. 9. 2020. Při rozhodování jsem přihlédl k doporučení ministra zdravotnictví z důvodu zklidnění epidemiologické situace. Současně tento den provedeme celkovou dezinfekci školy.   …

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Ondřej Ševčík Aktuality

V doplňovacích volbách do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky, které se konaly v září 2020, byla členkou ŠR zvolena Ing. Květuše Martínková. Děkujeme všem, kteří se voleb aktivně zúčastnili.