Studentské aktivity

Klub mladých diváků

Do Klubu mladých diváků se může přihlásit každý student našeho gymnázia.

Přihláška je k dispozici na nástěnce KMD.

Jak to funguje
Důvěrník KMD vybírá a objednává pro studenty vstupenky. Každý člen má právo obdržet během letošní sezony čtyři vstupenky na divadelní představení pražských divadel z nabídky KMD. Studenti – členové KMD po dobu čtyř měsíců vybírají měsíčně jedno představení.)

Členové spolupracují s důvěrníkem, jsou pravidelně seznamováni s nabídkou i popisem titulů na nástěnce KMD a mohou aktivně prostřednictvím důvěrníka ovlivňovat výběr představení.

Představení na listopad:
DIVADLO POD PALMOVKOU
1. 11. út          Edith a Marlene

DIVADLO  BEZ ZÁBRADLÍ
15. 11. út        Mnoho povyku pro nic
23. 11. st         2xWoody Allen

Představení na prosinec:
DIVADLO ABC
6.12. út          Pupek Paříže

DIVADLO  NA VINOHRADECH
19. 12. po       Slaměný klobouk

DIVADLO POD PALMOVKOU
1. 12. čt          Encyklopedie akčního filmu

Představení na leden 2023:
DIVADLO V CELETNÉ
4. 1. st            Terasa

DIVADLO  NA FIDLOVAČCE
28. 1. so         Kouř

STUDIO DVA
30. 1. po         DNA

Představení na únor 2023:
STUDIO DVA
21. 2. út          Duety

STUDIO YPSILON
16. 2. čt         Spálená
27. 2. po        Varieté Freda A.


Pěvecký sbor

Pěvecký sbor Gymnázia je otevřený všem studentům, kteří mají o tuto hudební činnost zájem, tedy i těm, kteří dosud ve sboru zpívat nezkoušeli. Cílem není nejvyšší profesionalita (to ani v našich podmínkách při cca 90 minutových zkouškách jednou týdně nelze), ale vytvoření příjemného zájmového kolektivu.

Z historie
Sbor vznikl ve školním roce 2010/2011 pod vedením Mgr. Šárky Trávníčkové. Tradičně vystupuje na dnech otevřených dveří, vánočním zpívání, školní akademii či slavnostním předávání maturitních vysvědčení. Od září 2016 pod vedením Anett Kobák.

Co se zpívá
Repertoár sboru tvoří spirituály, lidové písně, duchovní hudba i moderní skladby.

Kdy přijít
Zkoušky pěveckého sboru se konají každou středu od 14.00 do 15.30 v učebně hudební výchovy.

Image

Charitativní akce

Každý náš student má příležitost účastnit se pravidelných charitativních akcí, které naše Gymnázium pořádá, nebo projektů, kterých se škola účastní.

O co jde

V minulosti jsme se podíleli třeba na projektech Bílé pastelky, v rámci Květinového dnu jsme pro Ligu proti rakovině prodávali kytičky. Další populární akcí je třeba zářijový běh na Vítkově Teribear  vloni naběhali studenti a učitelé skoro 3300 km a přispěli tak cca 98 000 Kč na Nadaci Terezy Maxové. 


Včelařský (přírodovědný) kroužek

V tomto kroužku jde nejen o včely, ale také o chov dalších živočichů (agama vousatá, chameleon madagaskarský,
strašilky, lupenitky, šneci a další).

Image

Dramatický kroužek

Nepovinný předmět dramatická výchova se soustředí především na praktické dovednosti spojené s divadlem. Studenti si postupně osvojují například pravidla pohybu na pódiu, práci s rekvizitami, ovládání hlasu, ale také improvizaci či různé způsoby zapamatování textu.

Součástí jednotlivých hodin jsou různé dramatické a improvizační cvičení a také soustavný nácvik vybrané divadelní hry.

Zakončení kroužku

Výstupem je závěrečná jednoaktovka, kterou soubor hraje na pravidelné školní akademii.