Přijímací zkoušky – vstup do budovy

Ondřej ŠevčíkAktuality

Vážení zákonní zástupci,
vstup uchazečů do budovy školy ve dnech konání přijímacích zkoušek bude umožněn od 7.45.