Soutěž „Naši nejlepší“

Ondřej ŠevčíkAktuality

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Naši nejlepší za první pololetí školního roku 2022–2023 se uskutečnilo dne 23. března 2023 v učebně hudební výchovy za zvuků slavnostní hudby.
Oceněni byli nejlepší studenti třídy, ročníku, školy a nejlepší třída.
Výsledky soutěže jsou hodnoceny podle stanovených kritérií, kterými jsou především prospěch a přihlíží se také k docházce a práci nad rámec školních povinností, tj. k reprezentaci školy ve
vědomostních soutěžích, charitativní činnosti a sportovní reprezentaci.
Soutěž probíhá ve spolupráci se Spolkem rodičů a přátel školy při našem gymnáziu, které věnuje finanční prostředky na nákup odměn – poukázek na knihy.
Nejlepší studentkou školy v prvním pololetí školního roku 2022 – 2023 se stala studentka 2. B Tereza Lomecká. Úplný seznam nejlepších studentů je zveřejněn na desce cti školy.
Nejlepší třídou se stala 2. B, třídní profesorky Mgr. Zuzany Stojanové.
Lenka Vašků