Výzva k podání nabídek

Ondřej Ševčík Úřední deska

Systém generálního klíče Vytvoření systému generálního klíče a jeho realizace dle přílohy v budově gymnázia, Výzva č. 6_2020 Výzva k podání nabídek

Provoz školy ve školním roce 2020/21 vzhledem ke COVID-19

gymnazium_u_libenskeho_zamku COVID-19, Úřední deska

Obecné informace 1) Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy. 2) Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních, studijních skupinách či kurzech. 3) Při zahájení školního roku třídní učitelé aktualizují kontakty na všechny žáky a zákonné zástupce (telefonní čísla a e-maily). 4) Škola stanovuje jednotné místo …

Třídní schůzky – 1. ročník

gymnazium_u_libenskeho_zamku Aktuality, Úřední deska

Vážení rodiče, připomínáme třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku, které proběhnou v úterý 1.9.2020 od 17:00 hodin v kmenových učebnách jednotlivých tříd. Kmenové učebny 1. A – učebna č. 201 1. B – učebna č. 104 1. C – učebna č. 103 1. D – učebna č. 102   Na setkání s Vámi se těší   RNDr. František Kosina ředitel školy

Volby do školské rady – kandidáti

gymnazium_u_libenskeho_zamku Aktuality, Školská rada, Úřední deska

Zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků volí jednoho člena školské rady v doplňovacích volbách. 1. a 16. září 2020 Kandidáti: MARTÍNKOVÁ KVĚTUŠE, Ing.  –  zákonný zástupce nezletilé žákyně 3. C PROSECKÝ LUBOMÍR, Ing.      –  zákonný zástupce nezletilé žákyně 3. B

Volby do školské rady

gymnazium_u_libenskeho_zamku Aktuality, Školská rada, Úřední deska

Oznámení o volbách do školské rady při Gymnáziu, Praha 8, U Libeňského zámku 1 za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a pedagogické pracovníky školy Podle § 167 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady (usnesení Rady HMP č. 0330 ze dne 22. …

Poskytování informací

gymnazium_u_libenskeho_zamku Úřední deska

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ podle předpisu č. 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím v aktuálním znění Povinný subjekt: Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1, zastoupené ředitelem RNDr. Františkem Kosinou. Žadatel: Každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci. Informace: Jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého …