Provoz školy ve školním roce 2020/21 vzhledem ke COVID-19

gymnazium_u_libenskeho_zamku COVID-19, Úřední deska

Obecné informace 1) Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy. 2) Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních, studijních skupinách či kurzech. 3) Při zahájení školního roku třídní učitelé aktualizují kontakty na všechny žáky a zákonné zástupce (telefonní čísla a e-maily). 4) Škola stanovuje jednotné místo …

Volby do školské rady – kandidáti

gymnazium_u_libenskeho_zamku Aktuality, Školská rada, Úřední deska

Zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků volí jednoho člena školské rady v doplňovacích volbách. 1. a 16. září 2020 Kandidáti: MARTÍNKOVÁ KVĚTUŠE, Ing.  –  zákonný zástupce nezletilé žákyně 3. C PROSECKÝ LUBOMÍR, Ing.      –  zákonný zástupce nezletilé žákyně 3. B

Poskytování informací

gymnazium_u_libenskeho_zamku Úřední deska

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ podle předpisu č. 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím v aktuálním znění Povinný subjekt: Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1, zastoupené ředitelem RNDr. Františkem Kosinou. Žadatel: Každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci. Informace: Jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého …