Třeťáci na kurzu

Ondřej ŠevčíkAktuality

V termínech 6.–10. 6 a 13.–17. 6. 2022 proběhly sportovní kurzy tříd 3.A, 3.C a 3.B, 3.D v městečku

pod Železnými horami – Třemošnici. Náplní kurzu byly sportovní aktivity, které jsou součástí běžných

hodin TV, ale i takové, které v běžných hodinách nemůžeme realizovat. Na programu byl atletický

čtyřboj, softbal, volejbal, basketbal i fotbal. Oblíbenou aktivitou se stal tenis či minigolf. Žáci mohli

využívat i místní posilovnu. Proběhla mezitřídní utkání v různých sportovních hrách a síly se

poměřovaly i v atletice, kde nejlepší získali diplom a sladkou odměnu.

Součástí kurzu byl i pěší výlet na zříceninu hradu – Lichnici s rozhlednou Miladou. Na závěr pobytu

byl tradiční táborák s opékáním špekáčků. Počasí nám přálo a všeobecně panovala přátelská

atmosféra.

Za tým tělocvikářů doufám, že společně strávené chvíle na kurzu, zůstanou našim žákům jako hezká

vzpomínka do dalších let.

Eva Jirousová