MIMOŘÁDNÝ ÚSPĚCH MATĚJE ŠEJNOHY

Ondřej ŠevčíkAktuality

Matěj Šejnoha ze 4.C završil (již jako absolvent našeho gymnázia) svoji aktivní účast
v Ekonomické olympiádě mimořádným úspěchem. Probojoval se až do celostátního
finále, na které bylo pozváno 50 nejlepších studentů z celé České republiky. Podle
organizátorů se od základních kol účastnilo 6. ročníku Ekonomické olympiády 21 500
středoškoláků; do finále se tedy dostal „jeden z 430“. Finále probíhalo 21. června 2022
v sálech budovy České národní banky nejen jako soutěž, ale i jako celodenní společenská
akce s přednáškami a panelovými diskusemi pro studenty i pedagogy. S příspěvky
vystoupili představitelé mnoha vysokých škol, viceguvernér ČNB, zástupci komerčních
bank, pojišťoven a další osobnosti.

Blahopřejeme, Matěji!

R. Eliášek