Soutěž „Naši nejlepší“

Ondřej ŠevčíkAktuality

Stejně jako každé pololetí byli vyhodnoceni nejlepší studenti třídy, ročníku, školy a soutěž o nejlepší třídu.
Výsledky soutěže jsou hodnoceny podle stanovených kritérií, kterými jsou především prospěch a přihlíží se také k docházce a práci nad rámec školních povinností (za reprezentaci školy ve vědomostních soutěžích, charita a sportovní reprezentace).
Soutěž probíhá ve spolupráci se Spolkem rodičů a přátel školy při našem gymnáziu, které věnuje finanční prostředky na nákup odměn-poukázek na knihy.
Nejlepší studentkou školy ve druhém pololetí školního roku 2022 – 2023 se stala Tereza Lomecká z 2.B. Úplný seznam nejlepších studentů je zveřejněn na desce cti školy.
Nejlepší třídou se stala 2. A, třídní profesorky Mgr. Kateřiny Sladovníkové.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Naši nejlepší a předání odměn za druhé pololetí školního roku 2022-2023 se uskutečnilo 4. září 2023 při příležitosti zahájení nového školního roku.

Lenka Vašků