Návštěva Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Ondřej ŠevčíkAktuality

Dne 11. září 2023 naše třída 2. A navštívila sídlo Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
(dále jen „ČR“). Poslanecká sněmovna, hovorově označovaná též jako dolní komora, je klíčovým
orgánem zákonodárné moci v České republice, její pravomoci jsou stanovené Ústavou České
republiky a její organizace a rozhodování pak zákonem o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky.
Po zhlédnutí krátkého informačního videa o historii a fungování Parlamentu ČR a po bezpečnostní
kontrole jsme s průvodcem vstoupili do prostor Poslanecké sněmovny. Navštívili jsme jednací sál
sněmovny, ve kterém se odehrávají rozpravy a hlasování poslanců (ústava stanoví, že sněmovna má
200 poslanců). Na rozdíl od britského parlamentu má každý poslanec své místo podle zasedacího
pořádku a příslušnosti ke klubu konkrétní politické strany. Poté jsme zamířili do sálu pro hosty, v
němž vedení sněmovny a poslanci setkávají s návštěvami. Posledním místem, které jsme měli
možnost vidět, byl tiskový prostor, kde se poslanci setkávají s novináři a odkud také sdělovací
prostředky vysílají tiskové konference zástupců jednotlivých politických subjektů.
Veřejnost se jednání Poslanecké sněmovny může také zúčastnit, po bezpečnostní kontrole je možné
jednání sněmovny sledovat z tzv. galerie, tedy postranních balkónů, které se nacházejí v jednacím
sále.
Vincent Mlsna, 2.A