Společensko-přírodovědné setkání

Ondřej ŠevčíkAktuality

Dne 1. 6. 2023 se uskutečnilo společné setkání našich žáků (3.A) se žáky se základních škol. Jednalo se o tyto školy:
ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Kladská, Praha 2
ZŠ Lupáčova 1/1200, Praha 3
ZŠ Litvínovská 600, Praha 9
ZŠ Bohuslava Hrabala, Praha 8
Hosté měli možnost prohlédnout si prostředí našeho gymnázia, navštívit jednotlivé vyučovací hodiny a vyslechnout krátké povídání o naší škole.
Poté následovaly soutěže, které prověřily znalosti jednotlivých žáků na téma: rostliny, živočichové, viry, opěrná a pohybová soustava.
K jednotlivýcm soutěžím bylo využito nově zakoupené vybavení (interaktivní tabule, mikroskopy a preparáty), které škola získala v rámci Výzvy 37.
Výherci soutěže obdrželi drobné odměny ve formě propagačních předmětů našeho gymnázia.
Na závěr proběhla prezentace přírodovědného kroužku, která se týkala včelařství.
Pro učitele z příslušných základních škol bylo připraveno školení, které se týkalo využití vybavení učebny biologie a biologické laboratoře.
Za PKVP
Mgr. Martin Čermák