Soutěž „Naši nejlepší“

Ondřej ŠevčíkAktuality

I přes pokračující ztížené podmínky ve výuce ve druhém pololetí školního roku 2020 – 2021 způsobené epidemií koronaviru a distanční výukou dosáhli naši studenti dobrých studijních výsledků.

Stejně jako každé pololetí byli vyhodnoceni nejlepší studenti třídy, ročníku, školy a soutěž o nejlepší třídu.

Výsledky soutěže jsou hodnoceny podle stanovených kritérií, kterými jsou především prospěch a přihlíží se také k docházce a práci nad rámec školních povinností (za reprezentaci školy ve vědomostních soutěžích, charita a sportovní reprezentace).

Soutěž probíhá ve spolupráci se Spolkem rodičů a přátel školy při našem gymnáziu, které věnuje finanční prostředky na nákup odměn-poukázek na knihy.

Nejlepším studentem školy ve druhém pololetí školního roku 2020 – 2021 se stal Josef Vondruška ze 3. A . Úplný seznam nejlepších studentů je zveřejněn na desce cti školy.

Nejlepší třídou se stala 1. B, třídního profesora Mgr. Jana Dobise.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Naši nejlepší a předání odměn za druhé pololetí školního roku 2020 – 2021 se uskutečnilo 1. září 2021 při příležitosti zahájení nového školního roku.

Lenka Vašků