Soutěž „Naši nejlepší“

Ondřej Ševčík Aktuality

I přes ztížené podmínky ve druhém pololetí školního roku 2019 – 2020 způsobené epidemií koronaviru a distanční výukou dosáhli naši studenti dobrých studijních výsledků a stejně jako každé pololetí byli odměněni nejlepší studenti třídy, ročníku, školy a soutěž o nejlepší třídu.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání odměn studentům, kteří se v 2. pololetí školního roku 2019 – 2020 v soutěži umístili, se uskutečnilo při zahájení nového školního roku 1. 9. 2020.

Výsledky soutěže jsou hodnoceny podle stanovených kritérií, což je především prospěch, přihlíží se ovšem také k docházce a práci nad rámec školních povinností (reprezentace školy ve vědomostních soutěžích, charita, sportovní reprezentace).

Soutěž probíhá ve spolupráci se Spolkem rodičů a přátel školy při GULZ, který věnuje finanční prostředky na nákup odměn – poukázek na výběr knih nebo filmových představení.

Nejlepší studentkou školy v druhém pololetí školního roku 2019–2020 se stala Tereza Šomková z 3.A. (Třídy jsou uváděny podle školního roku 2019 – 2020.) Úplný seznam nejlepších studentů je zveřejněn na desce cti školy.

Nejlepší třídou se stala 1.D třídní profesorky Martiny Matějkové.

 

L. Vašků