Naši studenti v pořadu Fokus Václava Moravce

Ondřej ŠevčíkAktuality

Naši studenti v pořadu Fokus Václava Moravce
Dne 18. 4. 2023 se naši studenti zúčastnili živého vysílání pořadu Fokus Václava Moravce v prostorách bývalého kláštera, dnes unikátního komplexu Gabriel Loci. Mezi vybrané hosty patřili ekonomka prof. Ing. Danuše Nerudová, etik Mgr. et Mgr. Marek Vácha, socioložka Mgr. Lucie Vidovičová, geriatr MUDr. Zdeněk Kalvach, neurolog doc. MUDr. Martin Vyhnálek a paliatr Doc. MUDr. Kateřina Rusinová. Diskutovaným tématem byl „Dlouhý život“ a aspekty s ním spojené.  Probíraly se stereotypy, které se pojí se stářím, věkovou diskriminací, způsoby stárnutí a další oblasti. I naši studenti měli možnost klást hostům dotazy. Výborně to zvládli studenti 3. C – Diana Dulanská a Michal Janda, pochvalu za reprezentaci školy si zaslouží všichni studenti, kteří se zúčastnili.