Letní škola chemie

Ondřej ŠevčíkAktuality

Ve dnech 22.–24. 8. se žákyně Michaela Mrvíková a Kateřina Kovářová společně se svými vyučujícími Jiřím Bokem a Martinem Čermákem zúčastnily 37. ročníku Letní školy chemie s názvem “Chemie pro život”. Všichni účastníci si vyslechli poutavé přednášky z oblasti chemie potravin, životního prostředí a metalurgie. Součástí programu byly exkurze na odborná pracoviště a velmi zajímavá laboratorní cvičení. Na závěr všichni obdrželi certifikát o účasti.

Za PKVP

Martin Čermák