SDĚLENÍ ŘEDITELE ŠKOLY – PROVOZ ŠKOLY OD ÚTERÝ 1. PROSINCE 2020

Ondřej Ševčík COVID-19

Harmonogram provozu školy

 

  1. prosince 2020
  • 4. ročníky prezenční výuka
  • 1. – 3. ročníky distanční výuka

 

  1. prosince 2020
  • všechny ročníky distanční výuka

 

  1. a 4. prosince 2020
  • 4. ročníky prezenční výuka
  • 1. – 3. ročníky distanční výuka

 

Od 7. prosince 2020

  • 4. ročníky prezenční výuka
  • 1. – 3. ročníky rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnu) takto:

třídy 1. A, 1. B, 1. C, 1. D, 2. D – prezenční výuka
třídy 2. A, 2. B, 2. C, 3. A, 3. B, 3. C – distanční výuka

 

Od 14. 12. 2020 třídy v obráceném pořadí.

Dále Vás budeme informovat v návaznosti na sdělení MŠMT.

 

RNDr. František Kosina
ředitel školy