Sdělení ředitele školy

Ondřej Ševčík COVID-19

Informace k závěru roku 2020 a zahájení roku 2021

Vážení studenti,
vážení rodiče,

dovoluji si vám předat aktuální informace.

Vláda ČR zakázala od 21. 12. 2020 do 23. 12. 2020 osobní přítomnost žáků středních škol. MŠMT zároveň pro střední školy stanovilo 21. a 22. 12. 2020 jako volné dny.

Zahájení výuky 4. ledna 2021. Pokud bude trvat 4. stupeň PES a nebudou sděleny změny, výuka bude organizována následovně:

1. – 3. ročník
distanční výuka dle rozvrhu (bez tělesné výchovy, drobné úpravy)

4. ročník
pondělí, čtvrtek, pátek – prezenční výuka
úterý, středa – distanční výuka

Rozvrh tříd 4. ročníku bude upraven tak, že volitelné předměty a anglický jazyk budou přesunuty
ze čtvrtka na středu odpoledne.

Budova školy bude otevřena 21. 12. a 29. 12. 2020 v době od 8.00 do 14.00.

Děkuji všem za spolupráci. Přeji nám všem, aby rok 2021 byl již ve znamení klidnějších podmínek.
Proto mi prosím dovolte popřát Vám všem hodně sil, energie, vytrvalosti a pevného zdraví i v následujícím roce, a především zasloužený odpočinek a klid během vánočních svátků.

 

S pozdravem

RNDr. František Kosina
ředitel školy