Třeťáci na kurzu

Ondřej Ševčík Aktuality

V termínech 6.–10. 6 a 13.–17. 6. 2022 proběhly sportovní kurzy tříd 3.A, 3.C a 3.B, 3.D v městečku pod Železnými horami –

Kytičkový den

Ondřej Ševčík Aktuality

Jako každý rok se naše škola zúčastnila Kytičkového dne, jehož výtěžek putuje na pomoc boje proti rakovině. Dobrovolníkům z

Konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

Ondřej Ševčík Úřední deska

Rada hlavního města Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), konkursní řízení na funkci …