Provoz školy ve školním roce 2020/21 vzhledem ke COVID-19

gymnazium_u_libenskeho_zamku COVID-19, Úřední deska

Obecné informace 1) Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy. 2) Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních, studijních skupinách či kurzech. 3) Při zahájení školního roku třídní učitelé aktualizují kontakty na všechny žáky a zákonné zástupce (telefonní čísla a e-maily). 4) Škola stanovuje jednotné místo …

Třídní schůzky – 1. ročník

gymnazium_u_libenskeho_zamku Aktuality, Úřední deska

Vážení rodiče, připomínáme třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku, které proběhnou v úterý 1.9.2020 od 17:00 hodin v kmenových učebnách jednotlivých tříd. Kmenové učebny 1. A – učebna č. 201 1. B – učebna č. 104 1. C – učebna č. 103 1. D – učebna č. 102   Na setkání s Vámi se těší   RNDr. František Kosina ředitel školy

Burza učebnic

gymnazium_u_libenskeho_zamku Aktuality

V pátek 4. září proběhne na školním dvoře burza učebnic. Prosíme zájemce z řad absolventů, aby si místo rezervovali telefonicky na recepci školy (tel. 266 199 750).  

Volby do školské rady – kandidáti

gymnazium_u_libenskeho_zamku Aktuality, Školská rada, Úřední deska

Zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků volí jednoho člena školské rady v doplňovacích volbách. 1. a 16. září 2020 Kandidáti: MARTÍNKOVÁ KVĚTUŠE, Ing.  –  zákonný zástupce nezletilé žákyně 3. C PROSECKÝ LUBOMÍR, Ing.      –  zákonný zástupce nezletilé žákyně 3. B

Volby do školské rady

gymnazium_u_libenskeho_zamku Aktuality, Školská rada, Úřední deska

Oznámení o volbách do školské rady při Gymnáziu, Praha 8, U Libeňského zámku 1 za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a pedagogické pracovníky školy Podle § 167 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady (usnesení Rady HMP č. 0330 ze dne 22. …

Pamětní deska

gymnazium_u_libenskeho_zamku Aktuality

Zcela mimořádné druhé pololetí školního roku se nakonec podařilo zakončit 30. června 2020 rozdáním vysvědčení a již tradičním společným rozloučením na školním hřišti, tentokrát však obohaceným o malou slavnost. Na vstupní bráně do areálu gymnázia byla odhalena pamětní deska připomínající založení literárního časopisu DIVOKÉ VÍNO v roce 1964. U jeho zrodu stáli tehdejší studenti našeho gymnázia Ludvík Hess a Emil Machálek. Ačkoli časopis …

Naši nejlepší – 1. polovina 2019/20

gymnazium_u_libenskeho_zamku Aktuality

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Naši nejlepší za první pololetí školního roku 2019 – 2020 se uskutečnilo dne 19. února 2020 v učebně hudební výchovy za zvuků skladby skupiny Queen We Are the Champions v podání The London Symphony Orchestra. Oceněni byli nejlepší studenti jednotlivých tříd a ročníků i celé školy, nejlepší třída školy a také všichni studenti, kteří prospěli s vyznamenáním. …

Poskytování informací

gymnazium_u_libenskeho_zamku Úřední deska

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ podle předpisu č. 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím v aktuálním znění Povinný subjekt: Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1, zastoupené ředitelem RNDr. Františkem Kosinou. Žadatel: Každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci. Informace: Jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého …

gulz logo

Vzdělávání na GULZu II.

gymnazium_u_libenskeho_zamku Projekty a aktivity

Od 1.1.2020 – 31.12.2021 je naše instituce realizátorem projektu „Vzdělávání na GULZu II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0016654, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podporu extrakurikulárních i rozvojových aktivit a aktivit rozvíjející ICT. Celková výše podpory činí 1 370 049,- Kč.

gulz logo

KA2 – Learning and teaching without limits

gymnazium_u_libenskeho_zamku Projekty a aktivity

Od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2020 realizuje Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1 evropský projekt „Learning and Teaching without Limits“. Projekt je finančně podporován ze vzdělávacího programu Erasmus+. V rámci Klíčové akce 2 budou studenti a pedagogové gymnázia spolupracovat s gymnázii ve slovenském Popradě, litevském Kaunasu a dánském Søborgu. Na podzim 2019 pak zavítají všichni účastníci této vzdělávací aktivity …