Provoz školy ve školním roce 2020/21 vzhledem ke COVID-19

gymnazium_u_libenskeho_zamku COVID-19, Úřední deska

Obecné informace 1) Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy. 2) Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních, studijních skupinách či kurzech. 3) Při zahájení školního roku třídní učitelé aktualizují kontakty na všechny žáky a zákonné zástupce (telefonní čísla a e-maily). 4) Škola stanovuje jednotné místo …

Volby do školské rady – kandidáti

gymnazium_u_libenskeho_zamku Aktuality, Školská rada, Úřední deska

Zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků volí jednoho člena školské rady v doplňovacích volbách. 1. a 16. září 2020 Kandidáti: MARTÍNKOVÁ KVĚTUŠE, Ing.  –  zákonný zástupce nezletilé žákyně 3. C PROSECKÝ LUBOMÍR, Ing.      –  zákonný zástupce nezletilé žákyně 3. B

Poskytování informací

gymnazium_u_libenskeho_zamku Úřední deska

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ podle předpisu č. 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím v aktuálním znění Povinný subjekt: Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1, zastoupené ředitelem RNDr. Františkem Kosinou. Žadatel: Každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci. Informace: Jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého …

gulz logo

Vzdělávání na GULZu II.

gymnazium_u_libenskeho_zamku Projekty a aktivity

Od 1.1.2020 – 31.12.2021 je naše instituce realizátorem projektu „Vzdělávání na GULZu II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0016654, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podporu extrakurikulárních i rozvojových aktivit a aktivit rozvíjející ICT. Celková výše podpory činí 1 370 049,- Kč.

gulz logo

KA1 – Zlepši sám sebe

gymnazium_u_libenskeho_zamku Projekty a aktivity

Od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2019 se pedagogové Gymnázia, Praha 8, U Libeňského zámku 1 vzdělávají v rámci projektu „Zlepši sám sebe“ financovaného z Klíčové akce 1 programu Erasmus+. Čtyři vyučující absolvují jazykový kurz anglického jazyka (na Maltě a ve Velké Británii) a dva vyučující stínují na zahraniční škole (Slovensko, Maďarsko).

gulz logo

Projekt Dánsko

gymnazium_u_libenskeho_zamku Projekty a aktivity

Začátkem dubna se šestice vybraných studentek našeho gymnázia zúčastnila studijního pobytu v Dánsku, konkrétně v Kodani. Hlavním smyslem celého projektu Erasmus+ byla spolupráce studentů z různých koutů Evropy (Dánsko, Litva, Česká republika a Slovenská republika), zlepšení komunikačních schopností studentů a poznání nových kultur, zvyklostí a tradic. Tématem celého týdne byla éra Vikingů, typická pro severské země – absolvovali jsme několik …

gulz logo

Projekt Litva

gymnazium_u_libenskeho_zamku Projekty a aktivity

V rámci projektu Erasmus+ se šest studentů a 3 kantoři společně se školami z Dánska a Slovenska zúčastnili vzdělávacího pobytu v Litvě. Do druhého největšího města Kaunasu jsme se dopravili letadlem z Prahy s přestupem ve Varšavě. Na letiště už na nás čekali skvěle naladěné rodiny, u kterých jsme byli ubytováni, učitelé zamířili do luxusního IBIS hotelu. Celý týden jsme měli …