Zemřel Jiří Kosek

Ondřej ŠevčíkAktuality

S lítostí sdělujeme smutnou zprávu, že dne 14. 2. 2022 zemřel ve věku 79 let
Mgr. Jiří Kosek, profesor matematiky a fyziky, který aktivně působil na
libeňském gymnáziu mimořádných 49 let (1965–2014), v letech 1986–2006
jako zástupce ředitele školy. Středoškolským studiem provedl několik
generací našich absolventů, kteří na něj budou jistě vzpomínat stejně jako
jeho kolegové z pedagogického sboru.
Vedení GULZ