Volby do školské rady

gymnazium_u_libenskeho_zamku Aktuality, Školská rada, Úřední deska

Oznámení o volbách do školské rady při Gymnáziu, Praha 8, U Libeňského zámku 1 za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a pedagogické pracovníky školy

Podle § 167 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady (usnesení Rady HMP č. 0330 ze dne 22. 3. 2005) vypisuje ředitel školy volby do školské rady při škole. Funkční období stávajících členů školské rady skončí v dubnu 2021.

Ředitel školy zřizuje přípravný výbor ve složení:

Eliášek Robin, PaedDr.   (vedení školy)

Svitáková Irena, MUDr.  (SRPŠ)

Hrachová Eliška             (Studentská rada)

Informace a výzva volitelům k volbám do školské rady

Oprávněnými osobami k volbě jsou všichni zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci.

Členy školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky volí oprávněné osoby tajným hlasováním. Za platné se považují volby, kterých se účastní alespoň jedna pětina všech oprávněných osob; jinak se volby opakují.

Na základě výsledků hlasování přípravný výbor stanoví pořadí kandidátů ve volbách.

Členem školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky se stane kandidát, který získal nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem.

Harmonogram řádných voleb do školské rady  

22. 7. 2020 ředitel školy zřídí přípravný výbor

27. 7. 2020 přihlašování a navrhování kandidátů do ŠR – předejte přípravnému výboru na adresu: eliasek@gulz.cz

29. 7. 2020 zveřejnění listin kandidátů do ŠR na: úřední desce školy, nástěnce v budově školy a na webových stránkách školy

1. 9. 2020 třídní schůzky 1. roč.

                  Volby proběhnou v době: 16.30 – 18.30 hod. (zákonní zástupci nezletilých žáků)

16. 9. 2020 třídní schůzky 2, 3. a 4. roč.

Volby proběhnou v době: 11. 30 – 14.00 hod. a 17.00 – 19.30 hod. (zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků)

17. 9. 2020 zveřejnění výsledků voleb

RNDr. František Kosina

ředitel školy