Volby do školské rady – kandidáti

gymnazium_u_libenskeho_zamku Aktuality, Školská rada, Úřední deska

Zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků volí jednoho člena školské rady v doplňovacích volbách.

1. a 16. září 2020

Kandidáti:

MARTÍNKOVÁ KVĚTUŠE, Ing.  –  zákonný zástupce nezletilé žákyně 3. C

PROSECKÝ LUBOMÍR, Ing.      –  zákonný zástupce nezletilé žákyně 3. B