VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Ondřej Ševčík Aktuality

V doplňovacích volbách do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky, které se konaly v září 2020, byla členkou ŠR zvolena Ing. Květuše Martínková. Děkujeme všem, kteří se voleb aktivně zúčastnili.