Třídní schůzky SRPŠ pro 2. – 4. ročník

Ondřej Ševčík Aktuality

Vážení rodiče,

připomínáme třídní schůzky pro rodiče žáků 2. – 4. ročníků, které proběhnou ve středu 16. 9. 2020 od 18.00 v kmenových učebnách jednotlivých tříd.

Od 17.00 se koná zasedání výboru SRPŠ ve sborovně školy. Součástí třídních schůzek je volba do školské rady jednoho zástupce za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků.

Kmenové učebny

2. A – učebna č. 303
2. B – učebna č. 101
2. C – učebna č. 209
2. D – učebna č. 301

3. A – učebna č. 203
3. B – učebna č. 202
3. C – učebna č. 204

4. A – učebna č. 210
4. B – učebna č. 302
4. C – učebna č. 151

Vzhledem ke Covid–19 budou třídní schůzky probíhat v rouškách.

Na setkání s Vámi se těší

RNDr. František Kosina
ředitel školy