Společensko-přírodovědné setkání

Ondřej ŠevčíkAktuality

Dne 9. 5. 2024 se uskutečnilo společné setkání našich žáků (3.A) se žáky ze základních škol. Jednalo se o tyto školy:
ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Kladská, Praha 2
ZŠ Lupáčova 1/1200, Praha 3
ZŠ Praha 8, Palmovka 8
Sedmnáct hostů společně se svými paními učitelkami mělo možnost prohlédnout si prostředí našeho gymnázia, navštívit jednotlivé vyučovací hodiny a vyslechnout krátké povídání o naší škole.
Poté následovaly soutěže, které prověřily znalosti jednotlivých žáků na téma: rostliny, živočichové, mikroskopické organismy, opěrná a pohybová soustava.
K jednotlivým soutěžím bylo využito nově zakoupené vybavení (interaktivní tabule, mikroskopy a preparáty), škola získala v rámci Výzvy 37.
Výherci soutěže obdrželi drobné odměny ve formě propagačních předmětů našeho gymnázia.
Pro učitele z příslušných základních škol bylo připraveno školení, které se týkalo využití vybavení učebny biologie a biologické laboratoře.
Za PKVP
Mgr. Martin Čermák