Soutěž „Naši nejlepší“

Ondřej ŠevčíkAktuality

Stejně jako každé pololetí byli vyhodnoceni nejlepší studenti třídy, ročníku, školy a soutěž o nejlepší třídu.

Výsledky soutěže jsou hodnoceny podle stanovených kritérií, kterými jsou především prospěch a přihlíží se také k docházce a práci nad rámec školních povinností (za reprezentaci školy ve vědomostních soutěžích, charita a sportovní reprezentace).

Soutěž probíhá ve spolupráci se Spolkem rodičů a přátel školy při našem gymnáziu, které věnuje finanční prostředky na nákup odměn-poukázek na knihy.

Nejlepším studentem školy ve druhém pololetí školního roku 2021–2022 se stal Teodor Procházka 3. D. Úplný seznam nejlepších studentů je zveřejněn na desce cti školy.

Nejlepší třídou se stala 2. B, třídního profesora Mgr. Jana Dobise.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Naši nejlepší a předání odměn za druhé pololetí školního roku 2021-2022 se uskutečnilo 1. září 2022 při příležitosti zahájení nového školního roku.

Lenka Vašků

 

„Naši nejlepší“ školního roku 2021–2022 (v zadní řadě nejlepší student školy Teodor Procházka ze 3. D)

 

„Skokani“ školního roku 2021–2022

 

Nejlepší třída školního roku 2021–2022, 2. B