Soutěž „Naši nejlepší“

Ondřej ŠevčíkAktuality

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Naši nejlepší za první pololetí školního roku 2021 – 2022 se uskutečnilo dne 25. února 2022 v učebně hudební výchovy za zvuků skladby skupiny Queen – We Are The Champions.

Oceněni byli nejlepší studenti třídy, ročníku, školy a nejlepší třída.

Výsledky soutěže jsou hodnoceny podle stanovených kritérií, kterými jsou především prospěch a přihlíží se také k docházce a práci nad rámec školních povinností, tj. k reprezentaci školy ve vědomostních soutěžích, charitativní činnosti a sportovní reprezentaci.

Soutěž probíhá ve spolupráci se Spolkem rodičů a přátel školy při našem gymnáziu, které věnuje finanční prostředky na nákup odměn – poukázek na knihy.

Nejlepší studentkou školy v prvním pololetí školního roku 2021– 2022 se stala Nela Červená ze 4. B. Úplný seznam nejlepších studentů je zveřejněn na desce cti školy.

Nejlepší třídou se stala 1. B, třídní profesorky Mgr. Zuzany Stojanové.

Lenka Vašků