Sdělení ředitele školy

Ondřej Ševčík Aktuality

Podle § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji z organizačních
a technických důvodů pro Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1, ředitelské volno na pátek 25. 9. 2020.

Při rozhodování jsem přihlédl k doporučení ministra zdravotnictví z důvodu zklidnění epidemiologické situace.

Současně tento den provedeme celkovou dezinfekci školy.

 

RNDr. František Kosina
ředitel školy