Roušky jsou povinné ve všech prostorách školy

Ondřej Ševčík Aktuality

Vážení studenti a rodiče,

na základě informací ze sdělovacích prostředků Vás informuji o tom, že od pátku
18. 9. 2020 jsou roušky povinné ve všech prostorách školy.

Žáci budou muset mít roušky i během výuky.

Sledujte příslušná opatření. O dalších podrobnostech tohoto opatření Vás budu průběžně informovat poté, co obdržím informace od příslušných orgánů.

RNDr. František Kosina
ředitel školy