Počet přihlášených uchazečů

Ondřej Ševčík Aktuality

Přijímací zkoušky pro školní rok 2023/24

Obor 79-41-K/41 (4letý) – 316 uchazečů