Pamětní deska

gymnazium_u_libenskeho_zamku Aktuality

Zcela mimořádné druhé pololetí školního roku se nakonec podařilo zakončit 30. června 2020 rozdáním vysvědčení a již tradičním společným rozloučením na školním hřišti, tentokrát však obohaceným o malou slavnost.

Na vstupní bráně do areálu gymnázia byla odhalena pamětní deska připomínající založení literárního časopisu DIVOKÉ VÍNO v roce 1964. U jeho zrodu stáli tehdejší studenti našeho gymnázia Ludvík Hess a Emil Machálek. Ačkoli časopis měnil svou podobu, existuje dodnes a mezi jeho přispěvatele se zařadilo mnoho významných českých umělců z oblasti literární i výtvarné. Slavnostnímu okamžiku byli spolu s pedagogy a studenty Gymnázia U Libeňského zámku přítomni starosta MČ Praha 8 O. Gros, D. Spáčil za Obec spisovatelů, spoluzakladatel Divokého vína L. Hess, který na akci přizval i řadu svých spolužáků a zavzpomínal na studentská léta; za umístění pamětní desky oceňující jejího nedávno zesnulého manžela poděkovala paní M. Machálková.

R. Eliášek