Naši nejlepší – 1. polovina 2019/20

gymnazium_u_libenskeho_zamku Aktuality

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Naši nejlepší za první pololetí školního roku 2019 – 2020 se uskutečnilo dne 19. února 2020 v učebně hudební výchovy za zvuků skladby skupiny Queen We Are the Champions v podání The London Symphony Orchestra.

Oceněni byli nejlepší studenti jednotlivých tříd a ročníků i celé školy, nejlepší třída školy a také všichni studenti, kteří prospěli s vyznamenáním.

Výsledky soutěže jsou hodnoceny podle stanovených kritérií, mezi něž patří především prospěch, ale přihlíží se také k docházce a práci nad rámec školních povinností (reprezentace školy ve vědomostních soutěžích, charita, aktivní účast na prezentačních akcích školy, sportovní reprezentace apod.).

Soutěž probíhá ve spolupráci se Spolkem rodičů a přátel školy při našem gymnáziu, který věnuje finanční prostředky na nákup odměn – poukázek na knihy nebo filmová představení.

Nejlepším studentem školy v prvním pololetí školního roku 2019 – 2020 se stal Josef Vondruška z 2.A. Celá 2.A třídní profesorky Evy Jirousové byla vyhodnocena jako nejlepší třída v uplynulém pololetí.

Úplný seznam nejlepších studentů je zveřejněn na desce cti školy.

Lenka Vašků