Informační schůzka rodičů přijatých žáků do 1. ročníku od školního roku 2021/2022

Ondřej ŠevčíkAktuality

Vážení rodiče,

přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 je ve stadiu, kdy máme naplněny v souladu s kritérii 4 třídy. Dále připravujeme podklady v rámci odvolacího řízení, o kterých bude rozhodovat Magistrát hlavního města Prahy.

Informační schůzka rodičů přijatých žáků do 1. ročníku se uskuteční ve čtvrtek 1. 7. 2021 od 16.30.

Program schůzky
Organizace studia na škole
Adaptační pobyt
Stravování – ISIC karty
Různé

Schůzka se uskuteční online. Přihlášení bude možné od 16.15 na adrese:
meet.google.com/vje-meie-ndb

Ve výjimečných případech je možná osobní účast ve škole. V tomto případě je nutné toto nahlásit předem na e-mail: gulz@gulz.cz včetně počtu zúčastněných osob, a to do středy 30. 6. 2021.

 Na setkání s Vámi se těší

RNDr. František Kosina, v. r.
ředitel školy