Informace pro vzdělávání distančním způsobem

Ondřej Ševčík Aktuality

Vážení žáci, rodiče a přátelé školy,

počínaje 5. říjnem 2020 přecházíme do distančního způsobu vzdělávání.

  1. Vyučovat budeme dle stávajícího rozvrhu.

  2. Ze suplování bude zřejmé, které vyučovací hodiny odpadají.

  3. Nebude vyučována tělesná výchova, výtvarná a hudební výchova budou vždy pouze 1. hodinu. Nebudou vyučovány nulté hodiny.

  4. Vyučováno bude ve formě online výuky se synchronním zapojením
    (přímá interakce učitele – žáka).

  5. Chemická a biologická praktika budou spojena pro celou třídu.

  6. Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Při synchronní výuce je nepřipojení se k on-line přenosu považováno za absenci, která bude zaznamenána do elektronické třídní knihy.

  7. Jednotnou komunikační platformou je systém Google Classroom a Bakaláři.

  8. Žákům můžeme zapůjčit laptopy, modemy s datovými balíčky zatím k dispozici nemáme.

Přestože jsme si tento vývoj nikdo nepřál, druhá vlna COVIDU-19 je tu a naše škola ve spolupráci s Vámi se s ní bude muset chtě nechtě poprat.

S přáním pevného zdraví a mnoha sil

RNDr. František Kosina
ředitel školy