Informace o opatřeních ve škole

Ondřej Ševčík Aktuality

Informace o opatřeních ve škole z důvodu probíhající nemoci COVID-19 pro vzdělávání distančním způsobem

Určeno pro učitele, ostatní zaměstnance, žáky a rodiče

  1. Škola bude uzavřena od 12. října 2020 do 23. října 2020, probíhá distanční výuka – viz informace ze dne 8. října 2020. V této době se zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole. Učitelé mohou vést distanční výuku ze školy nebo z domova (mimo pracoviště zaměstnavatele) v souladu s dohodou o změně pracovní smlouvy.
  2. Na dny 26. a 27. října 2020 MŠMT vyhlásilo dny volna. V těchto dnech nebude probíhat ani distanční způsob vzdělávání.
  3. Chtěl bych Vás zdvořile požádat o to, abyste pomohli rozšířit informaci o aplikace e-Rouška příloha č. 1 „eRouška Chráním sebe + chráním tebe!“ a příloha č. 2 „eRouška leták“.

S pozdravem a poděkováním

RNDr. František Kosina
ředitel školy

 

Přílohy:
Příloha č. 1 – eRouška Chráním sebe + chráním tebe!

příloha č. 2 – eRouška Leták

Informace o opatřeních ve škole