GULZ vodácký kurz pro první ročníky

Ondřej ŠevčíkAktuality

V prvním maturitním týdnu proběhl jednodenní vodácký kurz kombinovaný
s výukou v lanovém parku v příjemném prostředí Libeňského ostrova.
Naučili jsme se základní vodáckou terminologii, vyzkoušeli ovládání kánoe dvojic na háčku
i na zadáku a prozkoumali skrytá zákoutí slepých ramen řeky i malebnost holešovického přístavu. Někteří si zaplavali a díky jejich statečnosti jsme vyzkoušeli záchranu i v praxi.
Počet rozplaveb spolehlivě vyhrála 1.B (4x) před 1.A (2x). Ostatní třídy se nedobrovolného koupání statečně zřekly.
Pohyb v lanovém parku prověřil tělesnou zdatnost našich studentů i jejich celkovou koordinaci v prostoru. Naučili jsme se používat celotělové úvazky, karabiny, jistící pomůcky
a vzájemně si pomáhat. Studenti pracovali v malých skupinách, aby aktivity byly
co nejintenzivnější. Každý z účastníků měl možnost volby obtížnosti trasy.
Tak zase za rok!
Petr Oldřich Novotný