GULZ v Řezně

Ondřej ŠevčíkAktuality

2. 12. 2022 žáci naší školy, kteří se učí německý jazyk, navštívili bavorský Regensburg (Řezno), jehož historické centrum je od roku 2006 na seznamu UNESCO.
Návštěvě Řezna předcházela zastávka u památníku Walhalla, který je věnován významným
osobnostem „německého jazyka“ a byl vystaven králem Ludvíkem I. (1830-1842).
V Řezně jsme se prošli po starobylém 309 m dlouhém kamenném mostě z 12. století, navštívili jsme katedrálu sv. Petra a prošli se historickým centrem, kde již vládla vánoční atmosféra v podobě adventních trhů. Věříme, že se zájezd žákům líbil a obohatil jejich znalosti i dovednosti.